MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. (szerda) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Napirend

1./Rendeletalkotás: a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

2./Tájékoztatás a 2012. évi CLXIIV. törvény alapján az utcanevek megváltoztatásáról.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3./Javaslat a pénzügyi és településfejlesztési bizottság új tagjának megválasztásáról.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4./Beszámoló a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati önrészének Pannonhalmára eső hányadával kapcsolatos tárgyalásokról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5./A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6./Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző és dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés keretében

7./ Szociális Bizottság Beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. december 13.


polgármester