2012. január 31.
1/2012(I.31) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése                                                                      
2/2012(I.31) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
3/2012(I.31) 2012. évi költségvetés első fordulós tárgyalásának elfogadása
4/2012(I.31) Városrehabilitációs projekt állásáról szóló tájékoztató elfogadása. Civil szervezetek és vállalkozók részére meghirdetendő pályázat feltételrendszerének elfogadása
5/2012(I.31) Arany János utca 34. fsz. 4. szám alatti bérlakás felajánlása cserelakásként Tanács Mihály számára
6/2012(I.31) Petőfi u. 1. I. emelet 4. szám alatti önkormányzati bérlakás felajánlása cserelakásként Nemes Zsigmondné számára
7/2012(I.31) Petőfi u. 9. szám alatti önkormányzati bérlakás versenytárgyalás útján történő értékesítésének elhatározása (kikiáltási ár: 30 millió Ft.)
8/2012(I.31) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről szóló hirdetménnyel kapcsolatos döntés
9/2012(I.31) Pannonhalmi Napköziotthonos Óvoda főzőkönyházájak bérleti díjának megállapítása (IMI-COOP Szüvetkezet kérelme)
10/2012(I.31) Dr. Jámbor Attila ügyvédi képviselettel történő megbízása Beszprémi Ferenc és Beszprémi Ferencné által indított perben
11/2012(I.31) 8. napirendi pont (Darnó Hús névviselési kérelme) elnapolása
12/2012(I.31) Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása
13/2012(I.31) Kuckár Józsefné búcsúi közterület foglalási kérelmének elfogadása
14/2012(I.31) Pusztai Ernő és Pusztai János búcsúi közterület fogalalási kérelmének elfogadása
15/2012(I.31) Tűzoltó Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának 2012. évre történő átviteléhez történő hozzájárulás
16/2012(I.31) Tűzoltószertár átépítés engedélyezi tervének elkészítéséhez hozzájárulás
17/2012(I.31) Laki Attila Rákóczi utcai közterületi út murvázására irányuló kérelmének elutasítása
18/2012(I.31) Pannonhalma 948/38 hrsz-ú magánút önkormányzati tulajdonba vételének elutasítása
19/2012(I.31) Döntés a Munkaügyi központ térítésmentesen történő rendelkezésre bocsátásáról
20/2012(I.31) Farkas Tibor ingatlanvásárlási kérelmének támogatása
21/2012(I.31) Befejezetlen beruházás soron szereplő útépítési tervek mérlegből történő kivezetésének engedélyezése
22/2012(I.31) Polgármesteri Hivatal bankszámlanyitásának jóváhagyása
23/2012(I.31) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde bankszámlanyitásának jóváhagyása
24/2012(I.31) ZÁRT ÜLÉS  
25/2012(I.31) ZÁRT ÜLÉS  
26/2012(I.31) ZÁRT ÜLÉS  
27/2012(I.31) ZÁRT ÜLÉS  
2012. február 28.
28/2012(II.28) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése
29/2012(II.28) Két ülés közötti események, átruházot hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
30/2012(II.28) Civil szervezetek támogatására szánt keretösszeg meghatározása
31/2012(II.28) Laki Attila kérelmének jóváhagyása
32/2012(II.28) "Pannonhalma" név felvételéről éshasználatáról szóló rendelet tervezet imsertetése című napirendi pont elnapolása
33/2012(II.28) Polgármester és jegyző felhatalmazása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában szereplő önrészen felüli rész megfizetésévelkapcsoltos tárgyalások lefolytatására
34/2012(II.28) Herold Ádám közterület bérleti kérelmének jóváhagyása
35/2012(II.28) Péntek Józsefné közterület bérleti kérelmének jóváhagyása
36/2012(II.28) Védőnők 2012. évi tagdíjának átvállalása
37/2012(II.28) Farkas Tibor ingatlanvásárlási ügyében hozott 20/2012(I.31) Kt. határozat módosítása
2012. március 13.  
42/2012. (III.13.) ZÁRT ÜLÉS  
43/2012.(III.13.) ZÁRT ÜLÉS  
44/2012.(III.13.) ZÁRT ÜLÉS  
45/2012.(III.13.) ZÁRT ÜLÉS  
2012. április 03.  
46/2012.(IV.03.) Napirendi pontok elfogadása
47/2012.(IV.03.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
48/2012.(IV.03.) 2011. évi belső ellenőrzés eredményéről szóló beszámoló elfogadása
49/2012.(IV.03.) Pannonhalma Város Gyámhivatalának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
50/2012.(IV.03.) Pannonhalma Városi Gyámhivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésre irányuló kérelmének elutasítása
51/2012.(IV.03.) 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
52/2012.(IV.03.) Lestár utca 1077/4 hrsz.-ú ingatlan irányárának meghatározása
53/2012.(IV.03.) Városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása
54/2012.(IV.03.) Csapó Kornélia önkormányzati bérlakás iránti kérelmének elutasítása
55/2012.(IV.03.) Kóvári János részletfizetési kérelmének elfogadása
56/2012.(IV.03.) Harmath Mónika önkormányzati bérlakásával kapcsolatos kérelmének elutasítása
57/2012.(IV.03.) Civil szervezetek támogatására szánt keretösszeg felosztása
58/2012.(IV.03.)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan hozott képviselő-testületi határozatok – 174/2011.(XI.29.), 186/2011.(XII.14.), 8/2012.(I.31.) - módosítása

59/2012.(IV.03.) ZÁRT ÜLÉS  
60/2012.(IV.03.) ZÁRT ÜLÉS  
61/2012(IV.03.)  ZÁRT ÜLÉS  
62/2012(IV.03.) ZÁRT ÜLÉS  
63/2012(IV.03.) ZÁRT ÜLÉS  
64/2012(IV.03.) ZÁRT ÜLÉS  
65/2012(IV.03.) ZÁRT ÜLÉS  
66/2012(IV.03.) ZÁRT ÜLÉS  
2012. április 24.
67/2012(IV.24.) Napirendi pontos elfogadása, kiegészítése, felcserélése
68/2012(IV.24.) Pannonhalmi egészségügyi alapellátás működéséről szóló beszámoló
69/2012(IV.24.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
70/2012(IV.24.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 2012/2013 évben indítandó csportszámának meghatározása
71/2012(IV.24.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Felvételi Szabályzatának elfogadása
72/2012(IV.24.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde érdekképviseleti Fórum működésére vonatkozó szabályzat elfogadása
73/2012(IV.24.) Szerkezeti terv módosítása
74/2012(IV.24.) Pannonhalma, Béke u. 1. sz. alatti ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés
75/2012(IV.24.) Járóbeteg Szakellátó Központ részére működési kiadásainak biztosítása céljából kölcsön nyújtás
76/2012(IV.24.) ÖNHIKI pályázaton való indulással kapcsolatos döntés
77/2012(IV.24.) ZÁRT ÜLÉS  
78/2012(IV.24.) ZÁRT ÜLÉS  
2012. május 07.
79/2012.(V.07.) ZÁRT ÜLÉS  
2012. május 30.
80/2012(V.30.) Napirendi pontok elfogadása
81/2012(V.30.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntése, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
82/2012(V.30.) Harmath Mónika önkormányzati bérlakásával kapcsolatos kérelmének ismételt elutasítása
83/2012(V.30.) Péntek Józsefné közterület bérleti díj mérséklésére irányuló kérelmének elutasítása
84/2012(V.30.) Pannon-Red Bt. közterület használati kérelmének jóváhagyása
85/2012(V.30.) Molnár Rita és Molnár Zoltán közterület vásárlási kérelmének jóváhagyása
86/2012(V.30.) Beszprémi Ferenc István és felesége által kezdeményezett peres ügyről szóló tájékoztató elfogadása
87/2012(V.30.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői megbízás pályázati kiírásával kapcsolatos döntés
88/2012(V.30.) TÁMOP 3.1.11 Óvodafejlesztési pályázaton történő indulással kapcsolatos döntés
89/2012(V.30.) Városközpont projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadása, Soft elemes pályázat elbírálása
90/2012(V.30.) Polgármesteri Hivatal homlokzati felújításáról szóló tájékoztató elfogadása, költségvetési fedezet biztosítása a felújítás anyagköltségének megteremtéséhez
91/2012(V.30.) Tanay Lajos címerhasználattal kapcsolatos kérelmének elfogadása
92/2012(V.30.) ZÁRT ÜLÉS  
93/2012(V.30.) ZÁRT ÜLÉS  
94/2012(V.30.) ZÁRT ÜLÉS  
95/2012(V.30.) ZÁRT ÜLÉS  
96/2012(V.30.) ZÁRT ÜLÉS  
97/2012(V.30.) ZÁRT ÜLÉS  
98/2012.(V.30.) ZÁRT ÜLÉS  
2012. július 26.
99/2012.(VII.26.)

Napirendi pontok elfogadása

100/2012.(VII.26.)

Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatójával szemben fennálló bizalmatlanság kinyilvánítása

101/2012.(VII.26.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása

102/2012.(VII.26.)

Pannonhalmi 738 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai által megjelölt vételárral kapcsolatos döntés

103/2012.(VII.26.)

Városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadása

104/2012.(VII.26.)

Balatonszárszói tábor volt bérlőjével kapcsolatos peres ügyről szóló tájékoztató elfogadása

105/2012.(VII.26.)

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

106/2012.(VII.26.)

Pannonhalmi Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

107/2012.(VII.26.) ZÁRT ÜLÉS  
108/2012.(VII.26.) ZÁRT ÜLÉS  
109/2012.(VII.26.) ZÁRT ÜLÉS  
110/2012.(VII.26.) ZÁRT ÜLÉS  
111/2012.(VII.26.) ZÁRT ÜLÉS  
2012. augusztus 08. - rendkívüli testületi ülés
112/2012.(VIII.08.) Napirendi pontok elfogadása
113/2012.(VIII.08.) TDM szervezet létrehozásának támogatása

114/2012.(VIII.08.)

ZÁRT ÜLÉS
 

2012. augusztus 28.

115/2012.(VIII.28.)

Napirendi pontok elfogadása


116/2012.(VIII.28.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása


117/2012.(VIII.28.)

Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI megbízott igazgatónőjének 2012/2013. évi tanévkezdésével kapcsolatos tájékoztatójának elfogadása, igényelt órakeret engedélyezése

118/2012.(VIII.28.)

2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása

119/2012.(VIII.28.)

ÖNHIKI pályázaton való indulással kapcsolatos döntés

120/2012.(VIII.28.)

Városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadása

121/2012.(VIII.28.)

Adóslista létrehozásával kapcsolatos döntés

122/2012.(VIII.28.) ZÁRT ÜLÉS  
123/2012.(VIII.28.) ZÁRT ÜLÉS  
124/2012.(VIII.28.) ZÁRT ÜLÉS  
125/2012.(VIII.28.)
ZÁRT ÜLÉS
 
 

2012. szeptember 20.
126/2012.(IX.20.) dr. Török Péter megbízása a Gránit Rt.-vel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására

2012. szeptember 25.
127/2012.(IX.25.) A szeptember 25-én tartott ülés napirendi pontjaival kapcsolatos határozat
128/2012.(IX.25.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
129/2012.(IX.25.) A játszótér kialakításával kapcsolatos beszámoló elfogadása
130/2012.(IX.25.)
A Győr-SZOL Zrt.-vel folytatott Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati önerejével kapcsolatos tájékoztató elfogadása
131/2012.(IX.25.)
A Pannonhalma 907/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítése, valamint az ingatlanra vonatkozó részletfizetési kérelem elfogadása
132/2012.(IX.25.)
A köznevelési intézmény működtetési költségeinek átruházása az intézményfenntartó központ részére
133/2012.(IX.25.) A Pannonhalma, Lestár 1077/4 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
134/2012.(IX.25.) A szociális bizottság beszámolójának elfogadása
135/2012. (IX.25.) Takács Lászlóné Pannonhalma, Rákócz u. 47. szám alatti lakos vis maior ügyében hozott korábbi döntésének fenntartása

2012. október 01. 
136/2012.(X.01.) Napirendi pontok elfogadása
136/A/2012.(X.01.) A Polgármesteri Hivatal épületének külső felújításával kapcsolatos szerződése

2012. október 24.
137/2012.(X.24.)
Napirendi pontok elfogadása, az útfelújítási munkálatokkal kapcsolatos napirendi pont felvétele a napirendi pontok közé
138/2012.(X.24.)
A Makadám Útépítő és Helyreállító Kft. ajánlatának elfogadása
139/2012.(X.24.)
A 2013. 01. 01-től kialakítandó Pannonhalmi Járási Hivatal kialakításához a Polgármesteri Hivatal létszám státuszának megemelése 2 fővel
140/2012.(X.24.)
A járási hivatalok kialakításáról szóló tájékoztató megismerése és tudomásul vétele
141/2012.(X.24.)
A Pannonhalma, Dallos S. u. 2. szám alatti ingatlan ingyenes használati jogával kapcsolatos megállapodás elfogadása

2012. október 30.
142/2012.(X.30.) A meghirdetett napirendi pontok elfogadása és módosítása
143/2012.(X.30.)
Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
144/2012.(X.30.)
A napirendi pont előterjesztéseként szereplő megállapodás, és a Járóbeteg Központ ügyvezetője beszámolójának elfogadása
145/2012.(X.30.)
A testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján az önkormányzat a saját tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem vállalja
146/2012.(X.30.)  
Csonka Tünde bérelt önkormányzati lakásával kapcsolatos kérelmének elutasítása
147/2012.(X.30.)
Pályázat benyújtása a - Pannonhalma Városközpontjának Funkcióbővítő fejlesztése című projektjéhez - az EU-Önerő Alap felhasználására vonatkozó pályázati kiírásra
 
148/2012.(X.30.) ZÁRT ÜLÉS  
149/2012.(X.30.) ZÁRT ÜLÉS  
150/2012.(X.30.) ZÁRT ÜLÉS  

2012. november 27. 
 
151/2012.(XI.27.) Napirendi pontok tárgyalásának elfogadása, kiegészítése
152/2012.(XI.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
152/A/2012.(XI.27.) Napirendi pont levétele a tárgyalandó napirendi pontok közül
153/2012.(XI.27.) A 2012. évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatásának elfogadása
154/2012.(XI.27.) A Pannonhalmi Játék-Vár Bölcsőde és Óvoda Alapító Okiratának jóvá hagyása és hatályba lépése
155/2012.(XI.27.) A vízi közmű vagyon átadására vonatkozó előzetes egyetértési nyilatkozatban foglaltakkal való egyetértés
156/2012.(XI.27.) Tóth Győző és Gibicsár Katalin részére vissza nem térítendő támogatás biztosítása
157/2012.(XI.27.) Szecsődi Klára részére vissza nem térítendő támogatás biztosítása

158/2012.(XI.27.) Az Önkormányzat tulajdonát képező, 653. hrsz.-ú szántó egy részének bérbe adása 
159/2012.(XI.27.) A Magtár Művészeti Alapítványhoz való csatlakozási szándék kinyilvánítása

160/2012.(XI.27.) Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyása

161/2012.(XI.27.) A Ságvári Endre utca lakói kérelmének támogatása

2012. december 12.
 
163/2012.(XII.12.)
A Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete és a Pannon-Víz Zrt. közötti "Előzetes egyetértési nyilatkozat", valamint a "Közszolgáltatási és vagyonkezelési-üzemeltetési szerződés" elfogadása és megkötése
164/2012.(XII.12.)
A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejövő megállapodás megismerése és aláírása
165/2012.(XII.12.) A 132/2012.(IX.25.), valamint a 145/2012.(X.30.) számú határozatok visszavonása.
166/2012.(XII.12.)
"Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejleaztése" című projekt kivitelezési munkáihoz elkészített közbeszerzési ajánlati felhívás áttanulmányozása, megismerése és megjelentetése
167/2012.(XII.12.) Az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás igénybevétele
168/2012.(XII.12.)
A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 453/1 hrsz. udvarán található különálló épület felajánlása a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Pannonhalmi Járási Tankerülete részére


2012. december 19.
169/2012.(XII.19.) A meghirdetett napirendi pontok tárgyalásának elfogadása és kiegészítése.

170/2012.(XII.19.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása

171/2012.(XII.19.) A korábbi Ságvári Endre utca a Szent Márton utca elnevezést kapja

171/A/2012.(XII.19.) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása
172/2012.(XII.19.) A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati önerejével kapcsolatos tájékoztató elfogadása
173/2012.(XII.19.) A Pannonhalma Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módisítási javaslatának elfogadása
174/2012.(XII.19.) A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása és elfogadása
175/2012.(XII.19.) A 168/2012.(XII.12.) számú határozat megerősítése