MEGHÍVÓ
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem
Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ Civil szervezetek 2012. évi támogatásának megvitatása
Előadó: Orbán Péter Humán Területek bizottságának elnöke

2./ Laki Attila 9090 Pannonhalma Attila u. 60. szám alatti lakos kérelmének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem
előterjesztés

3./ Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011.(III.02.) számú rendelet módosítása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
melléklet kisebbség
1-4 melléklet
5 melléklet
6 melléklet
7 melléklet
rendelet módosítás

4./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet 2. fordulós tárgyalása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Kapcsolódó anyagok:
2012 rendelet
melléklet 2012
szakfeladat önkormányzat
szakfeladat hivatal
költségvetés iskola
költségvetés óvoda
költségvetés indoklása

5./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés + rendelettervezet
szociális rendelet egységes szerkezetben

6./ A közterület használatáról szóló 10/1999.(IX.01.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7./ A "Pannonhalma" név felvételéről és használatáról szóló rendelet tervezet ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
rendelettervezet

8./ A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásban szereplő önrészen felüli rész megfizetésével kapcsolatos megkeresés ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
megállapodás
nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer adatai

Zárt ülés keretében:

9./ Termál projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

10./ A Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. február 21.


polgármester