MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet megvitatása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Kapcsolódó anyagok:
szakfeladat hivatal
szakfeladat önkormányzat
1-4 melléklet
fejlesztés 6. mell.
mérleg 5. mell.

2./ A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

3./ Tájékoztató a városrehabilitációs pályázat jelenlegi állásáról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

4./ Tájékoztató az önkormányzati bérlakásállomány jelenlegi helyzetéről
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

5./ Az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről szóló hirdetmény elfogadása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

6./ Az IMI-COOP Kft. étkezési térítési díj emelésével kapcsolatos kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

7./ Beszprémi Ferenc és Beszprémi Ferencné kártalanítás iránti kérelmének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

8./ A DARNÓ HÚS (Funkció Kft. ) „Pannonhalma” névviselés iránti kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
rendelettervezet

9./ A képviselő-testület 2012. évi munkatervének megvitatása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
2012. évi munkaterv tervezet

10./ Döntés a búcsú területének bérbadásáról
Előadó: Bagó Ferenc polgármester
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

Zárt ülés keretében:

11./ Fenyő Gyula 9090 Pannonhalma, Béke u. 3. szám alatti lakos haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kérelmének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

12./ A Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. január 24.

Bagó Ferenc s.k.
polgármester