MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt: 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Napirend:

1./A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011 (VII.31.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

2./Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szankcionálásának szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3./Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3/4-ed éves beszámolójának elfogadása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára

4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára

5./ Az önkormányzat adóbevételeinek áttekintése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6./ A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Előadó: Dr. Szabó György aljegyző

7./ A Pannon-Víz Zrt. vízi-közmű vagyonának átadásáról szóló előzetes egyetértési nyilatkozat elfogadása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8./ Az első lakáshoz jutók támogatására érkezett kérelmek elbírálása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9./ Gémesi Istvánné földterület bérletére irányuló kérelmének elbírálása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

10./Magtár Művészeti Alapítvánnyal kötendő megállapodás tervezetének megvitatása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Zárt ülés keretében:

11./ Szociális Bizottság Beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. november 20.

Bagó Ferenc
polgármester