2013. január 29.   
                                
   
1/2013.(I.30.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését
megállapító 6/2012.(II.29.) rendelet 
módosításáról 
  
2/2013.(I.30.) A házasságkötések és a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási
díjairól 
  
2013. február 26.                                            
3/2013.(II.27.)       


Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
 

  
4/2013.(II.27.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 
6/2012.(II.29.) rendelet módosításáról
  
5/2013.(III.1.) SZMSZ   

2013. április 3.
   
6/2013.(IV.04.) Az Önkormányzat a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális
és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 11/2003.(XI.7.) rendeletének módosításáról
 
  
7/2013.(IV.04.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról   
8/2013.(IV.04.) Az építményadóról szóló 28/2012.(XI.28.) rendelet módosításáról   

2013. április 30.                                          
   

9/2013.(V.02.)
Pannonhalma Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
 
  

10/2013.(V.02.)
 
Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013. (IV.04. ) rendelete módosításáról
  

2013. május 28.
 
   

11/2013.(V.29.)                           
 
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról  szóló 24/2010. (XII.30.) rendelet módosításáról 
  
12/2013.(V.29.)
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról
  

13/2013.(V.29.)

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdése alapján 
az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról
és adományozásáról 11/1998.(VIII.26.) rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja. 
  

2013. augusztus 27.
   
 14/2013.(VIII.27.)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 
3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról
 

2013.szeptember 13.
   
15/2013.(IX.13.)   Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelete  

 2013.október 02.
   

 16/2013.(X.02.)
 a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011. (VII.31.) rendelet módosításáról  

 2013.november 20.
   

 17/2013.(XI.20.)
 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.( IV.3.) rendet módosításáról.  

 2013. november 26.
   

 18/2013.(XI.26.)
 Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 
3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról
 

 19/2013.(XI.26.)
 A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

A kérelem a tüzifa támogatáshoz letölthető itt.
 
 

 20/2013.(XI.26.)
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról  

2013. december 19.
   
 21/2013.(XII.19.)
a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 12/2009. ( VII.1.) rendelet módosításáról
valamint az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2004.( IV.1.) rendelet módosításáról
 
 22/2013.(XII.19.)  
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 19/2013.( XI.26.) rendelet módosításáról