MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2. (szerda) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) A 2014-2020. közötti időszak európai uniós projektjeinek előkészítése.
Előadó: Kovács Balázs Trender-Com Bt.

2.) Beszámoló a Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ működéséről, szakmai munkájáról.
Előadók: dr. Török Péter ügyvezető igazgató, dr. Langmár Zoltán szakmai vezető

3.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) Beszámoló a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde munkájáról.
Előadó: Kapovitsné Tamás Csilla intézményvezető

5.) Beszámoló a város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról, valamint az ünnepélyes átadás előkészítéséről.
Előadók: Papp László műszaki ellenőr, Bagó Ferenc polgármester

6.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7.) Települési értéktár létrehozásának lehetősége
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8.) Tóth András 9090 Pannonhalma Lestár u. 10/d szám alatti lakos ingatlanvásárlás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2013. szeptember 24.


polgármester