MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

3.) Beszámoló a városrehabilitációs projekt befejezéséről. 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Papp László műszaki ellenőr

4.) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önkormányzatok által fizetendő önerejével kapcsolatos tájékoztatás. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) Közterületek téli tisztán tartásával kapcsolatos feladatok áttekintése. 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Pataki Tamás városgazdálkodási referens

6.) Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. október 22.


polgármester