MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11. (csütörtök) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend

1.) Pannonhalma Város Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetése
Előadók: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséról szóló 4/2014.(I.28.) rendelet módosítása
Előadók: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

3.) A Váralja városrész forgalomtechnikájának meghatározása
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Huszár Levente képviselő

4.) A Településrendezési Terv gyorsított eljárás keretében történő módosításának ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának lehetőségéről szóló képviselői indítvány ismertetése
Előadó: Szilágyi Kemál képviselő, Kovács Szabolcs jegyző

6.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslat ismertetése
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, dr. Szabó György aljegyző

7.) A Szent Márton Járóbeteg Központ tulajdonában lévő pannonhalmi 469/12 hrsz.-ú ingatlanra (volt szolgabírói épület) beadott vételi ajánlat ismertetése és megvitatása
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

8.) Első lakáshoz jutók támogatására beadott kérelmek ismertetése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9.) A települési hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

10.) A köztemető használatának rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2004. (VI..1.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

11.) A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

12.) Beszámoló a városrehabilitációs projekt zárása tárgyában folytatott egyeztetésekről
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés
13.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2014. december 03.

Bagó Ferenc sk.
polgármester