2014.                                január 28.       
1/2014.(I.28.) Napirendi pontok elfogadása
2/2014.(I.28.) Napirendi pontok zárttá tétele    
3/2014.(I.28.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
4/2014.(I.28.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
5/2014.(I.28.) A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bemutatásáról szóló beszámoló elfogadása
6/2014.(I.28.) A Pannonhalmáról szóló turisztikai kiadvány elkészítésének elfogadása
7/2014.(I.28.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde pedagógusainak továbbképzésének költségeit 80%-os arányban támogatja költségvetése terhére
8/2014.(I.28.)  A volt leányiskola épületének további felújításáról szóló tájékoztatást elfogadja
9/2014.(I.28.)

 Az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák állapotáról készült felmérést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

10/2014.(I.28.)  A belső ellenőrzés működéséről készült intézkedési terv elfogadása
11/2014.(I.28.) A Pannonhalma Szabadság tér-Petőfi utca előterjesztés szerinti szakaszán létesítendő parkolók kialakításával egyetért és megbízza a Pro Pervium Mérnöki Irodát
12/2014.(I.28.)  A belső ellenőrzési tervet az előterjesztésének megfelelően elfogadja
13/2014.(I.28.)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta egységes szerkezetben jóváhagyta

14/2014.(I.28.)


Esztergomi Gábor önkormányzati lakás iránti kérelmét elutasítja

 

15/2014.(I.28.) A civil szervezetek 2014. évi támogatási keretéből finanszírozza a Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmében megjelölt 1.000.000 Ft-ot 
16/2014.(I.28.)

Hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet

 

17/2014.(I.28.) Hozzájárul a Kálvária létesítéséhez a tulajdonában álló Barátság parkban a 141, 142, 143. hrsz-ú ingatlanon
18/2014.(I.28.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
19/2014.(I.28.)

Elutasítja Tringer Magdolna önkormányzati lakás iránti kérelmét

20/2014.(I.28.) dr. Baros Attila ügyvéd megbízása
21/2014.(I.28.) Hozzájárul a Szindikátusi Szerződés módosításához
22/2014.(I.28.) Annus Péter ingatlanvásárlás iránti kérelmének helyt ad

2014.február 10
   
23/2014.(II.10.) Napirendi pon elfogadása
24/2014.(II.10.) Óvodai pályázat

2014. február 25
   
25/2014.(II.25.)

Napirendi pontok elfogadása

26/2014.(II.25.)  Napi rendi pontok zárttá tétele
27/2014.(II.25.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
28/2014.(II.25.)  Három éves középtávú terv elfogadása
29/2014.(II.25.)  Pannonhalma városáról szóló turisztikai kiadvány elkészítésének lehetősége
30/2014.(II.25.)  Szabadság téri- Petőfi utcai 28 darab parkoló kialakításával egyetért a képviselő-testület
31/2014.(II.25.)  Huszár Tamás Győrújbarát Kert utca 18. szám alatti lakos használt ruha gyűjtőedény kihelyezés iránti kérelmét elutasítja a képviselő-testület
32/2014.(II.25.)  Pannonhalma Város védőnőinek tagdíj átvállalási kérelmével egyetért a képviselő-testület
33/2014.(II.25.)  Pannonhalma Város Önkormányzata fenntartja egyesületi tagságát a Pannónia Kincse Leader Egyesületben
34/2014.(II.25.)  A Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztás
34/a/2014.(II.25.) A Településrendezési Terv módosításáról szóló tájékoztatás
35/2014.(II.25)

A Produktív iroda megkeresése a Leader pályázattal kapcsolatosan

36/2014.(II.25.)  Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmét támogatja a képviselő-testület
37/2014.(II.25.)  A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 2014. évi programtervezetének elfogadása
38/2014.(II.25.)  Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok licit útján történő értékesítésének megvitatása.
39/2014.(II.25.)  Vételi ajánlat elutasítása a Lestár 1077/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra.
40/2014.(II.25.)  A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

41/2014.(II.25.)
 

A civil szervezetek 2014. évi támogatása

2014.március 10.    
42/2014.(III.10)  Napirendi pont elfogadása
43/2014.(III.10)  Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumának

2014.március 25.
 
   

44/2014.(III.25)
 
 Napirendi pont elfogadása

45/2014.(III.25)
 
Napi rendi pontok zárttá tétele

46/2014.(III.25)
 
Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

47/2014.(III.25)
 
 Pannonhalma városáról szóló turisztikai kiadványról szóló beszámoló

48/2014.(III.25)
 
 NKA pályázatról szóló beszámoló

49/2014.(III.25)
 
 3/2010.(II.24.) rendelet előkészítése módosításra

50/2014.(III.25)
 
 Tourinform irodavezetői pályázat kiírása

51/2014.(III.25)
 
 1063. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás

52/2014.(III.25)
 
 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása

53/2014.(III.25)
 
 Lestári út rendbetételéről szóló beszámoló

54/2014.(III.25)
 
 Iskolai kamerarendszer lehetőségéről szóló beszámoló

55/2014.(III.25)
 
 A Járási Gyámhivatal áthelyezéséről szóló beszámoló

56/2014.(III.25)
 
 Pannon-net Kft. megbízása a kamerarendszer kiépítésével

57/2014.(III.25)
 
 265/1 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztása

58/2014.(III.25)
 
  A Szent Márton Járóbeteg központ vezetőjének kérelmének ismertetése
59/2014.(III.25)
 
A „Pannonhalmi útfelújítások 2014" közbeszerzési ajánlattételi A „Pannonhalmi útfelújítások 2014" közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása felhívás elfogadása

2014.április 29.
 
   

60/2014.(IV.29.)
Napirendi pontok elfogadása

61/2014.(IV.29.)
 
 Napi rendi pontok zárttá tétele

62/2014.(IV.29.)
 
 Döntés név szerinti szavazásról

63/2014.(IV.29.)
 
 Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

64/2014.(IV.29.)
 
„Retró Majálisról" szóló beszámoló elfogadása

65/2014.(IV.29.)
 
 A város turisztikai kiadvány előkészítő munkálatairól szóló beszámoló elfogadása

66/2014.(IV.29.)
 
 A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének jelenlegi állapotáról szóló beszámoló elfogadása

67/2014.(IV.29.)
 
 Az SZMSZ 1. számú függelékének elfogadása

68/2014.(IV.29.)
 
 Iby Bors Kinga kérelmének elfogadása

69/2014.(IV.29.)
 
 Miholics Lászlóné felajánlására nem tart igényt a képviselő-testület

70/2014.(IV.29.)
 
 Stipsits Péter kérelmének elutasítása

71/2014.(VI.29.)
 
Használati szerződés előkészítése

72/2014.(IV.29.)
 
 Dr. Sárosi Katalin kérelmével kapcsolatos döntés

72/A/2014.(VI.29.)
 
 Intézményátszervezéssel kapcsolatos döntés

73/A/2014.(VI.29.)
 
 dr. Stefán Gábor kérelmének elutasítása

73/2014.(IV.29.)
 
 Annus Péter ingatlanvásárlási kérelmének helyt ad a képviselő-testület

74/2014.(IV.29.)
 
 Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

75/2014.(IV.29.)
 
 Ónody József szociális lakás iránti kérelmének helyt ad  

76/2014.(IV.29.)
 
 Kinevezés a Tourinform irodavezetői álláshelyre  

76/A/2014.(IV.29.)
Tourinform irodavezetői álláshely

76/B/2014.(IV.29.)
 
Tourinform irodavezetői álláshely

2014. május 15.
   

77/2014.(V.15.)
Napirendi pontok elfogadása

77/A/2014.(V.15.)
 
Napirendi pontok zárttá tétele

78/2014.(V.15.)
 
A "Pannonhalma útfelújítások 2014" tárgyú kivitelező kiválasztása

79/2014.(V.15.)
 
A Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola intézmányvezetői pályázóiról vév szerinti szavazás

79/A/2014.(V.15.)
 
2 pályázó közüli döntés

80/2014.(V.15.)
 
Szamenyeiné Tölcsér Ilona Pályázót javasolja kinevezni

81/2014.(V.15.)
 
Varga Adriennt nem javasolja kinevezni

82/2014.(V.15.)
 
Vételi ajánlat a Szent Márton utcai 469/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra

2014. május 27.
 
   

83/2014.(V.27.)
Napirendi pontok elfogadása

84/2014.(V.27.)

Napi rendi pontok zárttá tétele

 


85/2014.(V.27.)
 
 Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

86/2014.(V.27.)
 
A zaj elleni helyi védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet elvetése

87/2014.(V.27.)
 
Majorsági parkolók jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása

88/2014.(V.27.)
 

Győri-Vízi Társulat felajánlásáról döntés


89/2014.(V.27.)
 
 A városrehabilitációs projekthez tartózó, civil szervezetek részére kiírásra kerülő mini projektek (soft elemek) pályázati kiírásának elfogadása

90/2014.(V.27.)
 
 Váradi Erzsébet önkormányzati lakás iránti kérelmének elutasítása

91/2014.(V.27.)
 
 A Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Örs 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

92/2014.(V.27.)
 
 A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapítás

93/2014.(V.27.)
 
A balatonszárszói tábor jelenlegi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

94/2014.(V.27.)
 
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győr-Moson -Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézmény vezetőjének a Kozma Szabolcs pályázót javasolja kinevezni.

95/2014.(V.27.)
 
 Hungary Hotel and Resorts Kft.-t megkeresése

96/2014.(V.27.)
 
A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2014. május 30.    

97/2014.(V.30.)
Napirendi pontok elfogadása

98/2014.(V.30.)
 
Napirendi pont zárttá tétele

99/2014.(V.30.)
 
A Majorság előtti parkolók Főapátság által történő kialakítása
2014. június 24.    
100/2014.(VI.24.)

Napirendi pontok elfogadása

101/2014.(VI.24.)  Napirendi pontok zárttá tétele
102/2014.(VI.24.)  Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
103/2014.(VI.24.)  Bornapok fellépőjének kiválasztása
104/2014.(VI.24.)  Vételi ajánlat a pannonhalmi 020 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra
105/2014.(VI.24.)  Beszámoló elfogadása a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének munkálatairól.
106/2014.(VI.24.)  A Játék Vár Óvoda és Bölcsőde bővítéséről és felújításáról szóló beszámoló elfogadása
107/2014.(VI.24.)  Beszámoló az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtott pályázat elbírálásáról
108/2014.(VI.24.)  A Pannon-Víz Zrt. megbízása
109/2014.(VI.24.)  A KEOP pályázatról szóló beszámoló elfogadása
110/2014.(VI.24.)

A városgazdálkodási referensi státusz megszüntetése

111/2014.(VI.24.)  A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
112/2014.(VI.24.)  Adományozási szerződés
113/2014.(VI.24.)  Weingartshofer Zsuzsa vételi ajánlatának elfogadása
2014. július 08.    
114/2014. (VII.08.)  Napirendi pontok elfogadása
115/2014. (VII.08.) „Megállapodás közterület használatáról és közterületi beruházásokról"
2014. július 17.    
116/2014. (VII.17.)  Napirendi pontok elfogadása
117/2014. (VII.17.)

„Pannonhalma Óvoda bővítés, valamint útfelújítás" kivitelező kiválasztása

118/2014. (VII.17.) Megbízás a műszaki ellenőri feladatok ellátásával
2014. július 28.    
119/2014. (VII.28.)  Napirendi pontok elfogadása
120/2014. (VII.28.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

121/2014. (VII.28.)  Orvosi rendelő licit útján történő értékesítése
122/2014. (VII.28.)  Vételi ajánlat a Dózsa György u. 35. szám alatt található ingatlanra

123/2014. (VII.28.)
 


A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Intézkedési tervének jóváhagyása

 


124/2014. 
(VII.28.)
 
 A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

augusztus 1.
 
   
125/2014. (VIII.01.) Napirendi pontok elfogadása
126/2014. (VIII.01.) Napirendi pontok zárttá tétele
127/2014. (VIII.01.) Pannonhalmáért Kitüntető Cím odaítélése
128/2014. (VIII.01.) A városrehabilitációs projekt keretében kiírt mini projektek elbíráslása

 augusztus 26.
 
   
129/2014. (VIII.26.) Napirendi pontok elfogadása  
130/2014. (VIII.26.)  Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
131/2014. (VIII.26.)  Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
132/2014. (VIII.26.)
 A HVB tagjaink és póttagjainak megválasztása

 

133/2014. (VIII.26.)  A Nemzetiségi szavazókörben működő SZSZB tagjainak és póttagjainak megválasztása
134/2014. (VIII.26.)  A Fő téren található vendéglátó terasz hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás
135/2014. (VIII.26.)  A Pannon-Red Bt. (Szabadság tér 23.) közterület használat iránti kérelme
136/2014. (VIII.26.)  Beszámoló a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal munkájáról
137/2014. (VIII.26.)  A Rienda Bt. kérelmének jóváhagyása
138/2014. (VIII.26.)  Az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény kérelmének jóváhagyása
139/2014. (VIII.26.)  A Németh Borház kérelmének jóváhagyása
140/2014. (VIII.26.)  Pannonhalma- Táp- Győrság- Veszprémvarsány autóbuszvonal kialakítása
141/2014. (VIII.26.)  A területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban megnevezésű ÁROP pályázat
142/2014. (VIII.26.)  A Településrendezési Terv módosítására beérkezett igények jóváhagyása
143/2014. (VIII.26.)  A Szociális Intézményi Társulás kérelmének jóváhagyása
144/2014. (VIII.26.)  A Radnóti Miklós általános iskola igazgatói posztjának megtárgyalása
145/2014. (VIII.26.)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Intézkedési tervének jóváhagyása

szeptember 30.    
146/2014. (IX.30.)

Napirendi pontok elfogadása

147/2014. (IX.30.)

Napirendi pont zárttá tétele

148/2014. (IX.30.)  Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
149/2014. (IX.30.)  Tóthegyi lakosok rendezési terv módosítás iránti kérelme
150/2014. (IX.30.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás elutasítása
151/2014. (IX.30.)  A szociális tűzifa önkormányzati önerejéről szóló határozat meghozatala

 

152/2014. (IX.30.)  Burján Sándor (Rienda Kereskedelmi Betéti Társaság) rendezési terv módosítása iránti kérelme
153/2014. (IX.30.)  
A Főtéren található 68 m2 alapterületű terasz bérletére közzétett pályázati kiírásra beérkezett pályázat

 

154/2014. (IX.30.)  A Szent Márton Járóbeteg Központ működési támogatás iránti kérelme
155/2014. (IX.30.)  Beszámoló a városkártya program elindításáról
156/2014. (IX.30.)  Beszámoló a pannonhalmi közterületek felújításáról
157/2014. (IX.30.)  A pannonhalmi 002. számú és 004. számú szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
158/2014. (IX.30.)  A HHR Kft. üzletrész adás-vételi ajánlatának ismertetése
159/2014. (IX.30.)  dr. Baros Attila ügyvéd felkérése

október 06.
 
   
160/2014. (X.06.)  Napirendi pontok elfogadása
161/2014. (X.06.)  A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

október 22.
 
   
162/2014. (X.22.) Napirendi pontok elfogadása
163/2014. (X.22.)  Polgármesteri program elfogadása
164/2014. (X.22.)  Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása
165/2014. (X.22.)  Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
166/2014. (X.22.)  Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
167/2014. (X.22.)  A polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása
168/2014. (X.22.)  Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása
169/2014. (X.22.)  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
170/2014. (X.22.)  Felhatalmazás megadása az SZMSZ felülvizsgálatára
171/2014. (X.22.)  Az alpolgármester megválasztása
172/2014. (X.22.)  Napirendi pont elfogadása

 

173/2014. (X.22.)  A Márton napi vásár megrendezése a Fő téren

november 11.
 
   
174/2014. (XI.11.) Napirendi pontok elfogadása
175/2014. (XI.11.)  Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
176/2014. (XI.11.)  Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
177/2014. (XI.11.)  Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
178/2014. (XI.11.)  Turisztikai-, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság elnökének      és tagjainak megválasztása

 

179/2014. (XI.11.)  A haszonbérleti szerződések felülvizsgálata
180/2014. (XI.11.)  Magtár Alapítvány támogatási szerződés módosítása
181/2014. (XI.11.)  Turisztikai portál létrehozásának lehetősége
182/2014. (XI.11.)  Harmath Mónika lakásbérleti szerződésének módosítása
183/2014. (XI.11.)  Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

 

184/2014. (XI.11.)  A faházak elkészítésének lehetősége
november 14.    
185/2014. (XI.14.) Napirendi pont elfogadása
186/2014. (XI.14.)

A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása

december 04.    
187/2014. (XII.04.) Napirendi pontok elfogadása
december 11.    
 188/2014. (XII.11.) Napirendi pontok elfogadása
 189/2014. (XII.11.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések,lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása  
 190/2014. (XII.11.)  A háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  
 191/2014. (XII.11.)  Váralja városrész új forgalomtechnikájának elfogadása  
 192/2014. (XII.11.)  A Településrendezési Terv gyorsított eljárás keretében történő módosításának elfogadása  
 193/2014. (XII.11.)  Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának elutasítása  
 194/2014. (XII.11.)  9090 Pannonhalma Petőfi u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése (volt szolgabírói épület)  
 195/2014. (XII.11.) Gayer Zsolt és Gayerné Hegedűs Adrienn első lakáshoz jutók támogatása  
 196/2014. (XII.11.)   Steingart Gábor és Steingartné Krajczár Erzsébet első lakáshoz jutók támogatása  
 197/2014. (XII.11.)  Tanai András és Tanai-Simon Barbara első lakáshoz jutók támogatása  
 198/2014. (XII.11.) Kovács Péter és Sági Renáta kérelme első lakáshoz jutók támogatása  
 199/2014. (XII.11.)  Szücs István és Mészáros Ildikó első lakáshoz jutók támogatása  
 200/2014. (XII.11.)  Jászai István és Polgár Eszter első lakáshoz jutók támogatása  
 201/2014. (XII.11.)  Polgár József és Polgárné Szabó Eszter első lakáshoz jutók támogatása  
 202/2014. (XII.11.)  A PTKT Megállapodásának módosítása  
 203/2014. (XII.11.) Magtár Művészeti Alapítvánnyal folytatott egyeztetések vezetésével és koordinálásával Vas Gábor alpolgármester megbízása  
 204/2014. (XII.11.)  A Szent Márton Járóbeteg Központ hitelkérelmének támogatása  
205/2014. (XII.11.)  A Pannonhalmi Sport Egyesület kérelme
206/2014. (XII.11.)  Makk Lajos önkormányzati bérlakás iránti kérelmének elutasítása
207/2014. (XII.11.)  Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása