MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Napirend

1.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.01.) rendelet hatályon kívül helyezése. Pannonhalma Város Önkormányzatának új Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014.(IV.26.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal számítógépeinek átalánydíjas javítási és karbantartási szolgáltatására vonatkozó szerződés hosszabbítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) Fekete János 9090 Pannonhalma, Radnóti u. 6. szám alatti lakos kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) A temető belső útjának felújítására vonatkozó ajánlat ismertetése, a költségvetésében szereplő utak felújítására vonatkozó összeg felhasználásának ismertetése.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester

Zárt ülés

6.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2015. április 16.

Bagó Ferenc sk.
polgármester