MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 02. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt: 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND:
1.) Beszámoló a Termál projekt jelenlegi állásáról.
Előadó: Varga Gergely HHR. ügyvezetője

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett útfelújítási munkálatairól szóló tájékoztató és a beérkezett ajánlatok ismertetése
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

3.) Turisztikai fejlesztési projektjavaslat ismertetése (Borút- Pince- Minimundus) 

Előadó: Vas Gábor alpolgármester

4.) Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium kérelmének ismertetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Zárt ülés:
5.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2015. május 27.

Bagó Ferenc sk.
polgármester