M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. június 30. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

NAPIREND:

1.) Turisztikai fejlesztési projektjavaslat további ismertetése (Borút – Gesztenyés horog rehabilitáció – Pince – Minimundus)
Előadó: Vas Gábor alpolgármester


2.) Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Előadó: A Családsegítő Szolgálat munkatársa


3.) A 499 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létrehozására vonatkozó ajánlatok ismertetése
Előadók: BMT – Energy Kft., NRG – Services Kft.


4.) A Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


5.) Beszámoló a Termál projekttel kapcsolatos egyeztetésekről 
Előadó: Vas Gábor alpolgármester


6.) A Pannon-Víz Zrt. részvényeinek átalakítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


7.) Döntéshozatal a Sokoró-Pannontáj Natúrparkban az önkormányzat tagsági viszonyának további fenntartásáról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


8.) Tájékoztatás a Petőfi u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő, leendő társasházi lakásokra beérkezett vételi ajánlatokról
Előadó: Bagó Ferenc polgármester


Zárt ülés:
9.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2015. június 23.

Bagó Ferenc sk.
polgármester