M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 04. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

1.) Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról.
Előadó: Kovács Tamás városgazdálkodási referens

Előterjesztés

2.) Települési Arculati Kézikönyv elkészítése.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Dimény Gábor városi főépítész 

Előterjesztés

3.) A Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményét érintő átszervezési önkormányzati véleményezése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

4.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

5.) A Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály működésre vonatkozó javaslatának ismertetése.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

6.) A III. Pannonhalma Prológ – V4 kerékpárverseny szervezése, együttműködésének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés  Megállapodás tervezet

7.) Az Évszakok Fesztivál vendéglátására beérkezett pályázatok bírálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

8.) A helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009.(XII.23.) rendeletének módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

9.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015.( V.1.) számú rendelet módosítása.
Előadók: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

10.) Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

11.) A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés   Belső ellenőrzési jelentés

12.) Az  IMI-COOP Kft. közétkeztetési térítési díj emelésével kapcsolatos kérelmének ismertetése.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Előterjesztés   Kérelem

Pannonhalma, 2017. március 27.

                                          Bagó Ferenc sk.
                                          polgármester