M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. január 31. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés
01 02 03 04

2.) Polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapítása

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés
 

3.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítása

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés
 

4.) Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés
 

5.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásától

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés
 

6.) Iskolai felvételi körzethatárok meghatározása 2017/18-as tanévre vonatkozóan

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

 

7.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés
Együttműködési Megállapodás

 

8.) Pannonhalmi Védőnők kérelme a Magyar Védőnők Egyesületének 2017. évi tagdíj átvállalása tárgyában

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés
Kérelem

 

9.) Szociális Szövetkezet megalakítására vonatkozó pályázati lehetőség ismertetése

Előadó: Kovács Tamás városgazdálkodási referens

Előterjesztés

 

Zárt ülés:

10.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2017. január 23.

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester