M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 27. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetését megállapító 4/2019.(II.27.) számú rendeletének módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) Az önkormányzat 2019.évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetése.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

3.) Az iskolakezdési támogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) Beszámoló a volt TSZ terület felújításának és a Gesztenyés horog fejlesztésének jelenlegi állásáról. Tájékoztató testvér települési pályázat benyújtásának lehetőségéről.
Előadó: Kovács Tamás Pannonhalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

5.) Tájékoztató a volt Termál terület egy részére kiírt versenytárgyalási (licit) eljárás eredményéről.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Vas Gábor alpolgármester

6.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés:
7.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2019. augusztus 22.

 

                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester