M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 05. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A termál terület egy részére kiírt versenytárgyaláson nyertes DF Immo Parkland Kft. (Cg. 13-09-195970) bemutatkozása az új képviselő-testületnek. A fejlesztéssel kapcsolatosan érkezett megkeresés egyeztetése, tárgyalása.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

2.) Bader Károlyné önkormányzati lakás bérleti jogviszony hosszabbítás iránti kérelme.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.)  Marosvölgyi Csaba az önkormányzati tulajdonban lévő pannonhalmi 677 hrsz.-ú ingatlan iránti vételi kérelmének ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

4.) Erdélyi-Borbély Bernadett avarégetéssel kapcsolatos lakossági  beadványának ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

5.) Vörösné Nagy Andrea futókör kialakítással kapcsolatos lakossági beadványának ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző 

 


Pannonhalma, 2019. október 28.


                                          Vas Gábor
                                      polgármester