2020. január 28                            
1/2020.(I.28.) Napirendi pont elfogadása                                              
2/2020.(I.28.) Napirendi pontok zárttá tétele
3/2020.(I.28.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

4/2020.(I.28.) 2020. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása
5/2020.(I.28.) Az Évszakok Fesztivál a 2020. évtől kezdődően belépőjegy megváltásával látogatható
6/2020.(I.28.) Magyar Védőnők Egyesületének 2020. évi tagdíjukat átvállalása
7/2020.(I.28.) A Sportegyesület részére előzetes támogatást nyújtása
8/2020.(I.28.) Iskolai felvételi körzetek meghatározása 2020/21-as tanévre vonatkozóan
9/2020.(I.28.) A Búcsú területére vonatkozó közterület használati díj meghatározása
10/2020.(I.28.) Pannonhalma virágosításának lehetőségéről szóló beszámoló elfogadása
11/2020.(I.28.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
12/2020.(I.28.) A Pannonhalmán megvalósuló tanuszodával kapcsolatos Nemzeti Sportközpontok által beérkezett megkeresés támogatása.
13/2020.(I.28.) A közterületek jogosulatlan elkerítéséről szóló beszámoló elfogadása.
14/2020.(I.28.) A Váralja és a Városközpontban található közvilágítási lámpatestek E.ON üzemeltetéséről, illetve karbantartásáról szóló szerződés tervezet elfogadása 
15/2020.(I.28.) A Pannonhalmi Főapátsággal kötendő oktatási jellegű szerződések elfogadása.
16/2020.(I.28.) Dr. Szombathelyi Károly lakóinak útfelújítással kapcsolatos kérelmének elnapolása
17/2020.(I.28.) A Gesztenyés horog közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés meghozatala.
18/2020.(I.28.) A Gesztenyés Horog közművesítése Pannonhalmán” megnevezésű fejlesztés vonatkozásában többletfedezet igénylése  
19/2020.(I.28.) A Főapátsággal kötendő szándéknyilatkozat elfogadása
20/2020.(I.28.)  A Tsz műhely projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadása
21/2020.(I.28.) Az Arany János utca 27. szám alatti társasházzal kapcsolatos tájékoztató elfogadása
22/2020.(I.28.) Képviselői munka területi lehatárolásának elfogadása
23/2020.(I.28.) A Hulladékhelyzet kezelése Pannonhalmán című beszámoló elfogadása
24/2020.(I.28.) zárt A Szent Márton Járóbeteg Központ szakmai programjának elfogadása
25/2020.(I.28.) zárt Döntés a 9090 Pannonhalma Petőfi 1. I. emelet L7 jelű lakás értékesítésével kapcsolatosan
2020.február.25.    
26/2020.(II.25.) Napirendi pontok elfogadása
27/2020.(II.25.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
28/2020.(II.25.) A Pannonhalmi Járási Hivatalt érintő változásokról szóló beszámoló elfogadása
29/2020.(II.25.) Pannonhalma Város Önkormányzat gazdálkodásának három éves középtávú tervének elfogadása
30/2020.(II.25.) Az SZMSZ Ügyrendjéről szóló 5. számú függelékének módosítása
31/2020.(II.25.) Az SZMSZ 9. számú függelékének módosítása
32/2020.(II.25.) Döntés az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos megkereséséről 
33/2020.(II.25.) A Pannonhalma Cycling Project Pannonhalma névhasználat iránti kérelmének helyt ad
34/2020.(II.25.) Pannonhalma Cycling Project székhely használat iránti kérelmének helyt ad
35/2020.(II.25.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győr-Pannonhalma Járási Támogató Szolgálatának támogatása
36/2020.(II.25.) Az Arany János utca 27. szám alatti társasház udvaráról történő szemét elszállításról szóló beszámoló elfogadása
37/2020.(II.25.) A polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervének elfogadása
38/2020.(II.25.) Szlovákia – Magyarország Kisprojekt Alap – Tájalakítás ifjúsági részvétellel Pannonhalmán és Alsószelin elnevezésű pályázat elfogadása 
39/2020.(II.25.) A balatonszárszói tábor hasznosításával kapcsolatos megkeresés elfogadása
40/2020.(II.25.) Pázmándfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének támogatása
41/2020.(II.25.) Pázmándfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének támogatása
42/2020.(II.25.) A 9090 Pannonhalma, Váralja 10. szám alatti ingatlan tulajdonosainak csapadékvízelvezetéssel kapcsolatos kérelmüknek támogatása
43/2020.(II.25.) A Szent Márton Polgárőr Egyesület 2019. évi civil támogatásával kapcsolatos kérelmének támogatása
44/2020.(II.25.) A Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2019. évi civil támogatással kapcsolatos kérelmének támogatása
45/2020.(II.25.) A TSZ műhely fejlesztéssel kapcsolatos pótmunkákra beérkezett árajánlatok bekérése
46/2020.(II.25.) zárt A Szociális Bizottság ülésének elfogadása
2020. március 16.    
47/2020.(III.16.) Napirendi pont elfogadása
48/2020.(III.16.) A Loland Kft. ajánlatának elfogadása az utcai csapadékvíz elvezetésére
49/2020.(III.16.) A Loland Kft. ajánlatának elfogadása a Fenyvesalja utcai csomópont kiépítésére
50/2020.(III.16.) A Multi-vill Hungary Kft. ajánlatának elfogadása a közvilágítási oszlopok kiépítésére
2020. június 30.    
51/2020.(VI.30.) Napirendi pontok elfogadása
52/2020.(VI.30.) Napirendi pontok zárttá tétele
53/2020.(VI.30.) A  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
54/2020.(VI.30.) A veszélyhelyzet során meghozott polgármesteri határozatokról és rendeletekről szóló beszámoló elfogadása
55/2020.(VI.30.) Az Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015.( V.1.) rendeletének 5. számú függelékének módosítása
56/2020.(VI.30.) Beszámoló elfogadása a TOP fejlesztési forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állásáról és az egyéb benyújtott pályázatokról
57/2020.(VI.30.) Beszámoló elfogadása a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok jelenlegi állásáról.
58/2020.(VI.30.) A pannonhalmi háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladatellátási előszerződés tervezet elfogadása.
59/2020.(VI.30.)

A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

60/2020.(VI.30.) A balatonszárszói tábor hasznosításával kapcsolatos döntés.
61/2020.(VI.30.) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresésének elfogadása.
62/2020.(VI.30.) Döntés a Svartz Attila ingatlanvásárlással kapcsolatos kérelmében.
63/2020.(VI.30.) Döntés az IMI-COOP Kft. kérelmében az óvodai konyhával kapcsolatosan.
64/2020.(VI.30.) Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések felhívásra.
65/2020.(VI.30.)

Az Aktív Magyarország Program keretein belül az Országos Futópálya-építési Programról szóló tájékoztató elfogadása.

66/2020.(VI.30.) zárt A volt termál terület önkormányzati tulajdonban maradó részére beérkezett beruházói fejlesztési elképzelésekről szóló beszámoló elfogadása.
67/2020.(VI.30.) zárt A Szociális Bizottság ülésének elfogadása
2020.július 21.    
68/2020.(VII.21.)  Napirendi pontok elfogadása
69/2020.(VII.21.)  Napirendi pontok zárttá tétele
70/2020.(VII.21.)  Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló elfogadja.
71/2020.(VII.21.)  SZMSZ Ügyrendjéről szóló 5. számú függelék módosítása
72/2020.(VII.21.)  Tóthegyi parkolási probléma megoldása
73/2020.(VII.21.)  Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
74/2020.(VII.21.)  2020-2024 évekre vonatkozó Gazdasági Program elfogadása
75/2020.(VII.21.)  A közétkeztetés vonatkozásában az önkormányzathoz érkezett panaszok megvizsgálásáról szóló beszámoló elfogadása
76/2020.(VII.21.)  Új hulladékgyűjtő sziget kihelyezése a Gizella királyné útja, Imre herceg útja és Illak alja utcáknál
77/2020.(VII.21.)  A városi utak kátyúzási munkálatainak elvégzésére árajánlatot kér be
78/2020.(VII.21.)  Kooperáció összehívása a Gesztenyés horog műszaki ellenőrével
79/2020.(VII.21.)  A Pannonhalma Porta épületében lévő étterem üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
80/2020.(VII.21.)  A Védőnői Szolgálat napi munkavégzéséhez szükséges eszközigény beszerzésének támogatása
81/2020.(VII.21.)  A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökének megkeresése a Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatosan
82/2020.(VII.21.)  Pardaviné Csepi Terézia beadványának megtárgyalása fakivágással kapcsolatosan
83/2020.(VII.21.)  A Szent István napi rendezvény megtarthatóságáról szóló beszámoló elfogadása
84/2020.(VII.21.)  A Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének intézményvezetői pótlékának meghatározása
85/2020.(VII.21.)  A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde ózongenerátor vásárlás iránti kérelmének 
támogatása
86/2020.(VII.21.)  A Magyar Falu program keretében kiírásra kerülő belterületi kerékpárút 
kiépítése pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.
87/2020.(VII.21.)  A bevásárlóközpont létesítésnek lehetőségéről szóló beszámolót elfogadása.
88/2020.(VII.21.)  A korábban hozott 228/2019.(XI.26.) számú határozatában foglaltak visszavonása (Marosvölgyi Csaba ingatlan vásárlása)
89/2020.(VII.21.)  Koczka Józsefné részére Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása
90/2020.(VII.21.)  A Szociális Bizottság ülés beszámolójának elfogadása.
2020.augusztus 12.    
91/2020.(VIII.12.)  Napirendi pontok elfogadása
92/2020.(VIII.12.)  Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati kiírásra
93/2020.(VIII.12.)  Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázat - A fejlesztés szükségességének indoklása
94/2020.(VIII.12.)  Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázati kiírásra
95/2020.(VIII.12.)  Tóthegy útépítési és csapadékvíz elvezetési tervezésének megrendelése
2020. szeptember 1.    
96/2020.(IX.01.) Napirendi pontok elfogadása
97/2020.(IX.01.) Napirendi pont zárttá tétele
98/2020.(IX.01.) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló elfogadja.
99/2020.(IX.01.) Az önkormányzat 2020.évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
100/2020.(IX.01.) A Civil Alap 2020. évi támogatásának felosztása.
101/2020.(IX.01.) Az  E-Mobi Elektromobilitás Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadása.
102/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu program keretében Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 (MFP-OKE/2020) kódszámú kiírásra
103/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu program keretében Faluházak felújítása - 2020 (MFP-FHF/2020) kódszámú kiírásra.
104/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu program keretében Óvodaépület felújítása - 2020 (MFP-OEF/2020 ) kódszámú kiírásra.
105/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális -és eszköz fejlesztésére.
106/2020.(IX.01.) A  Jehova Tanúi imaház bővítéséhez szükséges közterület megvásárlására benyújtott kérelem támogatása.
107/2020.(IX.01.) A Tóthegyben található árok kitakarítására beérkezett árajánlat elfogadása
108/2020.(IX.01.) A temetőben található vízvételi lehetőségek körüli terület rendbetétele
109/2020.(IX.01.) Döntés 2 db pad kihelyezéséről a Pápa kereszthez
110/2020.(IX.01.) zárt A képviselő-testület versenytárgyalásos (licit) felhívás keretében értékesíteni kívánja a tulajdonát képező 191/3-hrsz-.ú ingatlant.
2020. szeptember 14.    
111/2020.(IX.14.) Napirendi pont elfogadása
112/2020.(IX.14.) Döntés a Pannonhalma Porta épületében található étterem üzemeltetésére vonatkozó pályázatok közül.
2020. október 06.    
113/2020.(X.06.) Napirendi pontok elfogadása
114/2020.(X.06.) Napirendi pontok zárt ülés keretében tárgyalása
115/2020.(X.06.) Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató
116/2020.(X.06.) Cseidervölgy  lakó-pihenő övezetté nyilvánításával kapcsolatban érdemi döntést nem hozott. Következő Képviselő-testületi ülésen való tárgyalása a mezőgazdasági gépjárművel való behajtás kérdése.
117/2020.(X.06.) Tóth hegy lakó-pihenő övezetté nyilvánításával kapcsolatban érdemi döntést nem hozott. Következő Képviselő-testületi ülésen való tárgyalása a mezőgazdasági gépjárművel való behajtás kérdése.
118/2020.(X.06.) Az önkormányzati bér lakások helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadása és  egyben tudomásul vétele  Risnyovszky László 9090 Pannonhalma, Arany János utca 34. fsz/4. szám alatti elhelyezése.
119/2020.(X.06.) Katona Hajnalka Nikolett kérelmének   elutasították   és  nem járultak hozzá    ahhoz, hogy nevezett gyermekeivel Magyar Rikárdóval és Magyar Jázminnal tartózkodási helyet létesítsen az önkormányzat tulajdonában álló, Magyar Ferencné által bérelt, 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. földszint 2. számú lakásban.
120/2020.(X.06.) A Világörökség Termál Kft 2020. évi beszámolójának az elfogadása.
121/2020.(X.06.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának az elfogadása.
122/2020.(X.06.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának az elfogadása.
123/2020.(X.06.) Bader Károlyné 9090 Pannonhalma, Arany János utca 34. fsz.2. számú lakos lakásbérleti szerződésének 2020. november 1-től 2021. április 30-ig meghosszabbítása.
124/2020.(X.06.) Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) ajánlatának az elfogadása és a fogászati ügyeleti eljárásra vonatkozó az Önkormányzat és az Intézmény által kötött megállapodását két évre való meghosszabbítása.
125/2020.(X.06.) IMI COOP Kft térítési díj emelésére vonatkozó kérelmének az  elfogadása 2020. november 1-től.
126/2020.(X.06.) zárt Pannonhalma Porta épületében lévő kerékpáros centrum üzemeltetésére kiírandó pályázati felhívása.
127/2020.(X.06.) zárt Pannonhalma önkormányzati tulajdonban lévő 191/3 hrsz.-ú ingatlan értékbecslése és versenytárgyalási (licit) felhívása.
128/2020.(X.06.) zárt Szociális Bizottság beszámolójának az elfogadása.