M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 25. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Beszámoló a Pannonhalmi Járási Hivatalt érintő változásokról.
Előadó: Horváth Lajos megbízott járási hivatalvezető 

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019.(II.27.) számú rendelet módosítása.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

3.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

4.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.25.) számú rendelet módosítása.
 Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

6.) Az Aktív Magyarország Program keretein belül az Országos Futópálya-építési Programról szóló megkeresés ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

7.) A Pannonhalma Cycling Projekt névhasználat iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

8.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatás iránti kérelmének ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

9.) Beszámoló az Arany János utca 27. szám alatti társasház udvaráról történő szemét elszállításról.
Előadó: Vas Gábor polgármester, Tóth Miklós települési képviselő

10.) A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

11.) Szlovákia – Magyarország Kisprojekt Alap – Tájalakítás ifjúsági részvétellel Pannonhalmán és Alsószelin elnevezésű pályázat ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

12.) A balatonszárszói tábor hasznosításával kapcsolatos megkeresés ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester


Zárt ülés:
13.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2020. február 17.

  Vas Gábor sk.
  polgármester