M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 01. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 16.00 óra

Napirend előtt:
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző


1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.26.) számú rendeletének módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, Auerné Tolnai Klára pénzügyi vezető


2.) Az önkormányzat 2020.évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, Auerné Tolnai Klára pénzügyi vezető


3.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Civil Alap 2020. évi pályázatára beérkezett igények ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester


4.) E-Mobi Elektromobilitás Kft.-vel kötendő együttműködési szerződéstervezet ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester


5.) A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatok ismertetése és megvitatása.
5.1) A Magyar Falu Program keretében a belterületi kerékpárút kialakítására

benyújtandó pályázat ismertetése és megvitatása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

5.2) Magyar Falu Program - Faluházak felújítása (kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020).
Előadó: Vas Gábor polgármester

5.3) Magyar Falu Program - Óvodaépület felújítása (kiírás kódszáma: MFP-OEF/2020).
Előadó: Vas Gábor polgármester


6.) Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális -és eszköz fejlesztésére kiírt pályázat ismertetése és döntés a pályázat beadásáról.
Előadó: Vas Gábor polgármester

7.) Jehova Tanúi imaház bővítéséhez szükséges közterület megvásárlására benyújtott kérelem ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester


8.) Az iskolakezdési támogatás szabályairól szóló 19./2018.(IX.14.) rendelet módosításáról.
Előadó: dr.Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2020. augusztus 25.

Vas Gábor sk.
polgármester