1/2021. (I.12.) Pannonhalma Város Polgármesterének 1/2021. (I.12.) határozata a Pannonhalma II. számú védőnői körzet védőnői álláshelyének betöltéséről. 
2/2021. (I.13.) Pannonhalma Város Polgármesterének 2/2021. (I.13.) határozata a Pannonhalma, Petőfi utca 1. szám alatti Társasház két önkormányzati tulajdonú bérlakásának felújításához való hozzájárulásról.
3/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 3/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött a Pannonhalma Rendszer-IV megnevezésű 11-12955-1-018-00-02 számú hivatali azonosítóval rendelkező ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Megállapodás" elfogadásáról.
4/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 4/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött Écs-SZV megnevezésű 21-16708-1-012-01-06 számú hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Megállapodás" elfogadásáról.
5/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 5/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött a Pannonhalma Rendszer-IV megnevezésű 11-12955-1-018-00-02 számú hivatali azonosítóval rendelkező ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Bérleti-üzemeltetési szerződés" elfogadásáról.
6/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 6/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött Écs-SZV megnevezésű 21-16708-1-012-01-06 számú hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Bérleti-üzemeltetési szerződés" elfogadásáról.
7/2021. (I.20.) Pannonhalma Város Polgármesterének 7/2021. (I.20.) határozata az önkormányzat tulajdonában álló 0283/5 helyrajzi számú külterületi kivett közút belterületbe vonásáról. 

melléklet

8/2021. (I.28.) Pannonhalma Város Polgármesterének 8/2021. (I.28.) határozata a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról.

9/2021. (II.11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 9/2021. (II.11.) határozata az iskolák és a pedagógiai szakszolgálatok felvételi és működési körzeteinek meghatározásáról.
10/2021. (II.11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 10/2021. (II.11.) határozata Pannonhalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1. fordulós tárgyalásáról.

1.melléklet

2.melléklet

3.melléklet

4.melléklet

11/2021. (II.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 11/2021. (II.15.) határozata a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári leállásáról.
12/2021. (II.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 12/2021. (II.15.) határozata a pannonhalmi 0282/112 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról.
13/2021. (II.16.) Pannonhalma Város Polgármesterének 13/2021. (II.16.) határozata a Pannonhalma, Gesztenyés horogban történt kandeláber rongálás helyreállításáról.
14/2021. (II.17.) Pannonhalma Város Polgármesterének 14/2021. (II.17.) határozata a Pannonhalma 745 helyrajzi számi számon felvett kivett árok megnevezésű 1225 m2 területű ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről.
15/2021. (II.18.) Pannonhalma Város Polgármesterének 15/2021. (II.18.) határozata Pannonhalma Város Önkormányzata gazdálkodásának három éves középtávú tervének elfogadásáról.
16/2021. (II.22.) Pannonhalma Város Polgármesterének 16/2021. (II.22.) határozata a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofi Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról.
17/2021. (III.10.) Pannonhalma Város Polgármesterének 17/2021. (III.10.) határozata Pannonhalma Város Önkormányzat címerének használatával kapcsolatban.
18/2021. (III.10.) Pannonhalma Város Polgármesterének 18/2021. (III.10.) határozata Pannonhalma Város Önkormányzata és a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. között fennálló közfeladat-ellátási szerződés 1. számú függelékének módosításáról.

melléklet

19/2021. (III.10.) Pannonhalma Város Polgármesterének 19/2021. (III.10.) határozata Nyilatkozat a TOP-1.5.1-20 azonozító számú pályázat megvalósítására.
20/2021. (III.11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 20/2021. (III.11.) határozata a Pannonhalma 1004/4 helyrajzi számon felvett kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1439 m2 területű ingatlan ingyenes tulajdonba adásának kérelmezéséről, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00025 azonosító számú, "Pannonhalmi Bölcsőde Fejlesztése" című projekt megvalósításához kapcsolódóan.
21/2021. (III.11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 21/2021. (III.11.) határozata a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése és felújítása tárgyában.
22/2021. (III.12.) Pannonhalma Város Polgármesterének 22/2021. (III.12.) határozata a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése és felújítása tárgyában hozott 21/2021. (III.11.) határozat módosításáról.
23/2021. (III.18.) Pannonhalma Város Polgármesterének 23/2021. (III.18.) határozata a Pannonhalma név használatának engedélyezése tárgyában a Rotary Club 2020 Egyesület nevében.
24/2021. (III.13.) Pannonhalma Város Polgármesterének 24/2021. (III.23.) határozata aPannonhalma, Kossuth Lajos utcára nyíló magánút ivóvíz és szennyvízelvezetés kiépítése során megépített létesítmények térítésmentes tulajdonba vételéről.
25/2021. (III.29.) Pannonhalma Város Polgármesterének 25/2021. (III.29.) határozata a Magyar Védőnők Egyesülete éves tagdíjának átvállalásáról.
26/2021. (III.31.) Pannonhalma Város Polgármesterének 26/2021. (III.31.) határozata a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése és felújítása tárgyában hozott 21/2021. (III.11.) határozat módosításáról.
27/2021. (III. 31.) Pannonhalma Város Polgármesterének 27/2021. (III. 31.) határozata Pannonhalma Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről.
28/2021. (III. 31.) Pannonhalma Város Polgármesterének 28/2021. (III. 31.) határozata a Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló 0225 és 0223/21 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről.
29/2021. (III. 31.) Pannonhalma Város Polgármesterének 29/2021. (III. 31.) határozata Téglás Szabolcs alkalmazásáról.
30/2021. (IV. 13.) Pannonhalma Város Polgármesterének 30/2021. (IV. 13.) határozata a Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V. 1.) rendelet 4. és 5. számú függelékének módosításáról.
31/2021. (IV. 21.) Pannonhalma Város Polgármesterének 31/2021. (IV. 21.) határozata a Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló 0225 és 0223/21 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről szóló 28/2021. (III. 31.) határozat visszavonásáról.
32/2021. (IV. 23.) Pannonhalma Város Polgármesterének 32/2021. (IV. 23.) határozata a Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló 0225 és 0223/21 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről.
33/2021. (IV. 28.) Pannonhalma Város Polgármesterének 33/2021. (IV. 28.) határozata Tóth Balázs címzetes rendős törzszászlós munkájának elismeréséről.
34/2021. (IV. 29.) Pannonhalma Város Polgármesterének 34/2021. (IV. 29.) határozata a pannonhalmi 0282/112 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról és beépítetlen területté való minősítéséről.
35/2021. (IV. 30.) Pannonhalma Város Polgármesterének 35/2021. (IV. 30.) határozata Lengyel Adrián Tamás földhaszonbérleti kérelme tárgyában.
36/2021. (V. 11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 36/2021. (V. 11.) határozata a RunWild Kft. székhelyének létesítéséről.
37/2021. (V. 11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 37/2021. (V. 11.) határozata a Városi Könyvtár szakmai eszközfejlesztése tárgyában.
38/2021. (V. 18.) Pannonhalma Város Polgármesterének 38/2021. (V. 18.) határozata hozzájárulás a Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új épületrésszel történő bővítése tervezői feladatainak megvalósításához.
39/2021. (V. 18.) Pannonhalma Város Polgármesterének 39/2021. (V. 18.) határotata terület vásárlása az önkormányzat tulajdonában álló 1083-as helyrajzi számú közterület, út kialakításához.
40/2021. (V. 19.) Pannonhalma Város Polgármesterének 40/2021. (V. 19.) határozata a Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló 904/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.
41/2021. (V. 25.) Pannonhalma Város Polgármesterének 41/2021. (V. 25.) határozata a Pannonhalma 1125. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondásról.
42/2021. (V. 25.) Pannonhalma Város Polgármesterének 42/2021. (V. 25.) határozata temetőgondnok megbízásáról.
43/2021. (V. 26.) Pannonhalma Város Polgármesterének 43/2021. (V. 26.) határozata burkolatjavítási építési szerződés megkötése a Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.-vel.
44/2021. (VI. 7.) Pannonhalma Város Polgármesterének 44/2021. (VI. 7.) határozata Csonka Sándor kártalanítása az önkormányzat tulajdonában álló 1083-as helyrajzi számú közterület, út kialakításával kapcsolatban.
45/2021. (VI. 10.) Pannonhalma Város Polgármesterének 45/2021. (VI. 10.) határozata hozzájárulás a civil szervezetek 2020. évi támogatásának 2021. évi felhasználásához.
46/2021. (VI. 10.) Pannonhalma Város Polgármesterének 46/2021. (VI. 10.) határozata a helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastrukturális- és eszközfejlesztése tárgyában.
47/2021. (VI. 14.) Pannonhalma Város Polgármesterének 47/2021. (VI. 14.) határozata kivitelező kiválasztása a „Pannonhalma városban, önkormányzati kerékpárút kialakítása kivitelezési munkáinak feladatára” érkezett ajánlatok alapján.