Dr. Barsi Ernő 1951. február 3-án született Sopronban. Általános és középiskoláit Győrben végezte. 1969-ben érettségizett a Győri Révai Miklós Gimnáziumban.1970-ben vették fel Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol tanulmányai során figyelme a gyermekgyógyászat felé irányult. Szigorló éveit a soproni kórházban töltötte s 1976-ban orvossá avatását követően lehetősége nyílt munkáját a soproni gyermekosztályon elkezdeni. 1976-ban családot alapított, majd 1977-ben megszületett Boglárka leánya, 1980-ban Attila majd, 1984-ben Botond fia. Kórházi gyakorlatát egy év sorkatonai szolgálat szakította meg 1977-78-ban.

Kórházi működése alatt a város és a járás sokszínű betegségeivel ismerkedett meg a gyermek és a fertőző osztályokon. Részt vett a Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében a falusi csecsemő tanácsadásban. 1980. október 1-jén a kórház szervezetében átkerült a városi gyermekkörzetbe. 1981-ben szerezte meg csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgáját. Pannonhalma Nagyközség Közös Tanácsa 1981. szeptember 1-jén körzeti gyermekorvosnak nevezte ki határozatlan időre, mely tevékenysége mellett ellátja az iskola egészségügyi feladatokat is. Munkáját 1993-tól vállalkozóként látja el.

1981-ben a soproni kórház gyermekgyógyász főorvosa így jellemezte munkáját:

„Dr. Barsi Ernő kitűnő gyakorlati érzékkel megáldott, jó elméleti felkészültséggel rendelkező gyermekorvos. Osztályos orvosi munkáját éppúgy, mint a gyermekkörzetben eltöltött hónapjait, a szakmaszerető, lelkiismeretes munka jellemzi. A szakirodalmat rendszeresen követi és ebben francia és orosz nyelvismerete jó segítséget nyújt. Magatartása úgy a betegekkel mint kollégáival szemben etikus.”

Dr. Barsi Ernő, Pannonhalmán töltött 32 évben magas színvonalú és lelkiismeretes munkájával kivívta a lakosság, a gyermekek és szüleik szeretetét, tiszteletét, ezért munkássága, életpályája elismeréseként a képviselő-testület őt a Pannonhalmáért Kitüntető Cím odaítélésében részesítette.