Intézmények közötti kapcsolatfelvétel Pécsváradon

Szeptember 25-én Pannonhalmáról 4 tagú küldöttség utazott Pécsváradra, hogy a két város intézményvezetői felvegyék egymással a kapcsolatot.
 

A küldöttség tagjai voltak Koziczné Kele Ildikó iskolaigazgató, Erdélyi Istvánné óvodavezető és Horváth Roland művelődési ház vezető, valamint személyem, aki a pécsváradi gyökerekkel, s nagy helyi, személyes ismeretekkel rendelkezem.

A Fülep Lajos Művelődési Házban találkoztunk, ahol a művelődési ház vezetőjének, Nagyné, Mayer Ágnes vezetésével nagy szeretettel fogadtak bennünket.

A művelődési ház épülete

Bemutatkozások után először a Német Nemzetiségi Óvodát tekintettük meg, aminek működéséről, Schultheiszné, Marika tájékoztatott bennünket az óvodások kis előadása kapcsán meggyőződhettünk arról, hogy milyen színvonalas a gyermekekkel való foglalkozás.

Második helyszín a Vár utcai óvoda volt, amely bennem nagyon kedves régi emlékeket ébresztett, hiszen valamikor én is ebbe az óvodába jártam, ami a mostani óvodásoknak nagy újdonság volt. Szomorúan tapasztaltam, hogy a föld mozgásai miatt megrepedeztek a falai, ezért pár éven belül, sajnos lebontásra kerül. Mindkét óvodában sok szeretetet és részletes tájékoztatót kaptunk.

Innen az új iskolába vitt az utunk, ahol Tóth Györgyi iskolaigazgatónőtől részletes tájékoztatást kaptunk az iskola múltjáról, jelenéről és várható jövőjéről. Átjártuk az iskola zegét-zugát, ami szintén szép emlékeket ébresztett bennem, pedig egy napig sem voltam a tanulója. Ezután a Kossuth utcai régi iskolát látogattuk meg, ami szintén emlékeket ébresztett bennem, mert itt jártam alsó tagozatba és itt lőttek be 1956-ban a tantermünkbe, ezért az iskolába szünetet rendeltek el.

Az általános iskola

Az iskola megtekintése után a Dombay tóhoz vittek bennünket, ahol a Pécsváradi Iskola és ÁMK Zengő tanodája van, ahol gyönyörű környezetben táborokat szerveznek iskoláskorú gyermekeknek. Innen a Vadászkürt Vendéglőbe mentünk ebédelni, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az ebéd elfogyasztása után kötetlen, szakmai beszélgetés folyt az intézmények vezetői között.

A festői szépségű Dombay tó

Pécsváradi kapcsolatfelvételünk utolsó állomása a zeneiskola volt, amit Apaceller József Igazgató Úr mutatott be nekünk. Elmondta a zeneiskola történetét létrehozásától napjainkig, ismertette előnyeit nehézségeit. Nagyon sok tehetséges tanítványuk van. Nem véletlen, hogy három fúvószenekara van a városnak, akik minden rendezvényen aktívan részt vesznek.

A pécsváradi zeneiskola

Pannonhalmára tartva, egyetértettünk abban, hogy tartalmas szakmai találkozó volt és rengeteg lehetőség van a két testvérváros intézményeinek kapcsolatában. És jó érzéssel gondoltunk vissza a szerető vendégfogadásra.

Szilágyi Kemál

képviselő