Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2009. (I. 27.) képviselő-testületi határozatának értelmében Pannonhalma város – és az egykoron Győrszentmárton nevet viselő községünk – polgára, a magyarországi Szent Benedek Rend és az egyházmegye (Területi Apátság) főpásztorának a magyar történelem egyik legviharosabb időszakában tanúsított történelmi léptékű és egyetemes mértékű humanizmusa és bátor, hazafias, hősies helytállása emlékére posztumusz Pannonhalma város Díszpolgára címet adományoz, részére születésének 125. évében.

2009. január 10-én volt Kelemen Krizosztom néhai pannonhalmi főapát, győrszentmártoni lakos, születésének 125.évfordulója. A főpap 1929-től kormányzó apátként, majd 1933-tól 1950-ig főapátként vezette városunk legjelentősebb intézményét. A nehéz időkben, a Szálasi-féle nyilasuralom idején, az egyetemes emberi értékek menekítésében – élete kockáztatásával – olyan érdemeket szerzett, amelyek eredményeként megóvta Győrszentmárton lakosságát a II. világháború legkritikusabb napjaiban. 1884. január 10-én a Zala megyei Hahót településen született Kelemen Ferenc néven. 1903-ban került Pannonhalmára, ekkor lett a Szent Benedek Rend tagja, magyar-latin szakos tanár. Pápán tanított, 1916-26 között Nyalkán plébános, 1926-28 Budapesten tanár, 1928-29 Győrben igazgató, 1929-től kormányzó apát Pannonhalmán 1933-1950 pannonhalmi főapát Indolkás: Pannonhalma és Győrszentmárton földjét nem csak az ezer év alatt itt járt szentek jelenléte szentelte meg. Voltak olyanok, akik a szó átvitt, de mégis mélyértelmű jelentése értelmében voltak szentek, azaz tiszteletre méltóak. Közöttük is kiemelkedő Kelemen Krizosztom főapát. A fasizmussal és a nyilasuralommal szembeni magyar katolikus ellenállás kimagasló alakjaként olyan elévülhetetlen érdemeket szerzett, ami szükségessé teszi emlékének megőrzését.

A gazdag életúttal rendelkező, több állami kitüntető címmel rendelkező, egyházi vezető már életében kimagasló emberi értékeken alapuló érdemeket szerzett. Ennek egyik bizonyítéka a Győrszentmártonban 1941. október 23-án tartott díszközgyűlés, melynek egyetlen napirendje Kelemen Krizosztom érdemeinek méltatása és jegyzőkönyvbe foglalása volt. A 30/1941. kgy. számú véghatározat, mint kordokumentum minden megállapítását és méltatását indokolt fenntartani és megismételni. 1944-45-ben a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alá helyeztette a Pannonhalmi Bencés Apátságot és annak környezetét. Így mentességet élvezett Győrszentmárton is. A II. világháború frontátvonulása idején a városunk akkori lakossága az apátság épületében menekült meg, de azt is megakadályozta, hogy leventekorú fiataljainkat elhurcolják a nyugati hadszínterekre. Pannonhalma jelenkori lakosainak jelentős része fizikai létezését is áldozatos tevékenységének köszönheti. A ma még élő kortársak, akik még személyesen ismerték Kelemen Krizosztomot, egyöntetűen városunk és annak megmentőjét látják személyében.

A Pannonhalmi Pándzsa Klub egyesület elnökségi határozatának értelmében a civil szervezet kezdeményezte Pannonhalma város képviselő-testületénél, hogy a fenti indoklás alapján 2009-ben Kelemen Krizosztom néhai pannonhalmi főapátot részesítse posztumusz Pannonhalma város díszpolgárává és erről a város lakóit ünnepélyes körülmények között tájékoztassa. 

Kelemen Krizosztom címei