2021.10.13. | Önkormányzati hírek

Pannonhalmi Tanuszoda állásajánlatok

A hamarosan megnyitásra kerülő és a Nemzeti Sportközpontok üzemeltetésében működő, Pannonhalmi Tanuszoda, az alábbi pozíciókba keres jelentkezőket.
 

A pályázókkal szemben meghatározott követelmények az alábbiak:

1.2.        Úszómester-gépész:

•             Középfokú végzettség

•             Jó úszástudás és vízbiztosság (vízijártassági igazolás)

•             Orvosi igazolás előzetes szakmai alkalmasságról, amely igazolást a jelentkező lakóhelye szerinti illetékes foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást, vagy szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálat jogosult kiállítani

•             Úszómesteri vagy uszodamesteri végzettség

•             A fenti végzettség hiányában az úszómesteri tanfolyamon sikeres szintfelmérő teljesítése. A szintfelérőn 200 métert kell 7 perc alatt kell leúszni, amiből 100 métert mellúszásban, 100 métert gyorsúszásban kell teljesíteni

•             Klórgáz adagolóberendezés-kezelő és vízvisszaforgató berendezés-kezelő képesítés (a képesítések hiányában a Nemzeti Sportközpontok a képzést főigazgatói engedély és a szerződéses feltételek elfogadása esetén tanulmányi szerződés keretében biztosítja)

 

1.3.        Jegypénztáros-takarító:

•             Középfokú végzettség

•             Pénztár- és számítógép kezelői tapasztalat

 

A Kjt. szerinti előírások alapján ezen kívül a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei:

•             büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

•             betöltött 18. életév

•             magyar állampolgárság

 

A felvétel során az NSK Humánerőforrás és Munkaügyi Főosztályával együtt a Tanuszoda Üzemeltetési Osztály koordinálja és bonyolítja a szükséges eljárási cselekményeket.

Az NSK többek között a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt-nek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszony keretében történik.

Amennyiben jelentkeznének a meghirdetett állásra, úgy kérjük, hogy jelentkezéshez szükséges önéletrajzot juttassák el Önkormányzatunkhoz személyesen, vagy a titkarsag@pannonhalma.hu e-mail címre, vagy az eredeti kiírásban (alább linkelve) szereplő címre.

eredeti úszómester-gépész állás kiírás

eredeti jegypénztáros-takarító állás kiírás

 

Oszd meg másokkal is!