Hatósági és igazgatási csoport
SZOCIÁLIS ÜGYEK

Cím: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
Telefon: +36 96 554-210
Fax: +36 96 554-219

Nagy Mónika
Telefon: +36 96 554-018
E-mail: szocugy@pannonhalma.huhegedusne.monika@pannonhalma.hu

Ügyfélfogadás (a hivatal székhelyén történik)

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Kedd: szünnap
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: 13:00-17:30
Péntek: szünnap

Szociális ügyek, ügyleírások

Eseti felnőtt támogatások
Átmeneti segély
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére nyújtott ellátás.
Köztemetés 
Amennyiben az elhalálozottnak nem lelhető fel vagy nincs temetésre köteles hozzátartozója, illetve a hozzátartozó személy nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről, akkor a halál helye szerint illetékességgel rendelkező polgármester gondoskodik eltemettetéséről.
Temetési segély 
Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Rendszeres felnőtt támogatások
 - Aktív korúak ellátása 
Aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy és családja részére nyújtott ellátás.
Ápolási díj
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Közgyógyellátási igazolvány 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
Normatív lakásfenntartási támogatás 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családnak az általa lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Eseti gyermek támogatások
Születési támogatás
Születési támogatásra jogosultak a Pannonhalma városban lakóhellyel rendelkező szülők gyermekük születése, örökbe fogadása esetén.
 
Rendszeres gyermek támogatások
Gyermekintézményi térítési díj kedvezmények 
Pannonhalma Város Önkormányzata az általa működtetett oktatási intézményekben tanulók részére mérsékelheti a fizetendő térítési díj összegét.