Az alábbi településrendezési eszközök 2021. január 1. napjától lépnek hatályba! 2020. december 31. napjáig a korábbi szabályozás él.

 

2021. január 1. napjától hatályos:

Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési terv:

Pannonhalma Helyi Építési Szabályzata (Pannonhalma Város Képviselő-testületének 21/2020. (XII.02.) számú rendelete) (papír alapon aláírt)

Szabályozási tervlap belterület (TH-19-02-06 SZ-1)

Szabályozási tervlap külterület (TH-19-02-06 SZ-2)

HÉSZ módosítás (zöldterületek építési előírásai) hatályos 2022. július 13. napjától:

Pannonhalma Helyi Építési Szabályzata módosítás (Pannonhalma Város Képviselő-testületének 5/2022. (VI.28.) számú rendelete) (papír alapon aláírt)

 

Településszerkezeti terv:

Szerkezeti tervet elfogadó határozat (Pannonhalma Város Polgármesterének 25/2020. (XII.02.) határozata) (papír alapon aláírt)

Szerkezeti terv (TH-19-02-06 TSZ-1)

Szerkezeti terv belterület (TH-19-02-06 TSZ-2)

 

Előterjesztés:

Előterjesztés a fenti döntések elfogadásához (papír alapon aláírt)