2010. január 26.
 
1/2010. (I.26.)  napirendi pontok elfogadása

 
2/2010. (I.26.) tájékoztatók elfogadása

 
3/2010. (I.26.) 2010. évi költségvetés első olvasatban történő elfogadása

 
4/2010. (I.26.) ügyrendi döntés cafeteria rendszer tárgyalására

 
5/2010. (I.26.) önkormányzati cafeteria rendszer kialakításának tárgyalása

 
6/2010. (I.26.) lakásrendelet koncepciójának további jogosultsági feltételekkel ellátása

 
7/2010. (I.26.) lakásrendelet koncepciójának tárgyalása lakbér vonatkozásában

 
8/2010. (I.26.) lakásrendelet koncepciójának tárgyalása helyiség besorolására vonatkozóan

 
9/2010. (I.26.)         lakásrendelet koncepciójának tárgyalása kamatmentes részletfizetési vonatkozásáról

 
10/2010. (I.26.) lakásrendelet koncepciójának tárgyalása lakbéremelési elképzeléséről

 
11/2010. (I.26.) lakásrendelet koncepciójának tárgyalása kapcsolatos minimális követelményekről

 
12/2010. (I.26.) lakásrendelet egész koncepciójának tárgyalása

 
13/2010. (I.26.) óvoda felújítását célzó pályázaton való részvétel

 
14/2010. (I.26.) I. negyedévi munkaterv tárgyalása

15/2010. (I.26.) Gyimesi Károlyné használati jogosultságának tárgyalása

 
16/2010. (I.26.) Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 82/A. szám alatti ingatlan bérleti kérdésének tárgyalása

 
17/2010. (I.26.) Horváth Ádám bérleti jogviszonyának tárgyalása

 
18/2010. (I.26.) közfoglalkoztatási terv tárgyalása

 
19/2010. (I.26.) gyepmesteri társulás bővítésének tárgyalása

 
20/2010. (I.26.) óvoda 1/2010.(I.26.) ÖM rendeletben foglalt pályázaton való indulásának megtárgyalása

 
21/2010. (I.26.) ZÁRT ÜLÉS

 

 
22/2010. (I.26.) ZÁRT ÜLÉS

 

 
23/2010. (I.26.) ZÁRT ÜLÉS

 

 
24/2010. (I.26.) ZÁRT ÜLÉS

 

 
25/2010. (I.26.) ZÁRT ÜLÉS

 

 

2010. február 23.
 
26/2010.(II.23.) ügyrendi döntés napirend előtti munkarész kapcsán

 
27/2010.(II.23.) napirendi pontok elfogadása

 
28/2010.(II.23.) tájékoztatók elfogadása

 
29/2010.(II.23.) Kapovits István kérelmének tárgyalása

 
30/2010.(II.23.) Pannonhalmi Hírek további kiadásának tárgyalása

 
31/2010.(II.23.) a rendezési terv módosítására irányuló településfejlesztési döntések megtárgyalása

 
32/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
33/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
34/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
35/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
36/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
37/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
38/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
39/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása

 
40/2010.(II.23.) lakásrendelet tárgyalása  
41/2010.(II.23.) Magyar-Szlovák határon átnyúló közös pályázat szándékainak tárgyalása  
42/2010.(II.23.) Pannonhalma TKT Radnóti Miklós Általános Iskola magasabb vezetői pályázatához szempontok megfogalmazása  
43/2010.(II.23.) Ipari park kialakításával kapcsolatos kérdések tárgyalása  
44/2010.(II.23.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

45/2010.(II.23.) Pannonhalma TKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és AMI alapító okiratának módosítása

46/2010.(II.23.) Pannon Vásár Kft. kérelmének tárgyalása  
47/2010.(II.23.) Horváth Ádám lakásbérlet hosszabbítási kérelme

 
48/2010.(II.23.) ZÁRT ÜLÉS    
49/2010.(II.23.) ZÁRT ÜLÉS    
50/2010.(II.23.) ZÁRT ÜLÉS    
51/2010.(II.23.) ZÁRT ÜLÉS    

2010. március 2.
 
52/2010.(III.2.) napirendi pontok elfogadása

 
53/2010.(III.2.) építményadó rendelettel kapcsolatos képviselői felvetés tárgyalása

 
54/2010.(III.2.) köztisztasági rendelet módosításának tárgyalása

 
55/2010.(III.2.) civil szervezetek 2010. évi támogatásának tárgyalása

 
56/2010.(III.2.) Generációk találkozása kulturális rendezvény támogatása

 
57/2010.(III.2.) Pannonhalmi Főapátság Cseider-völgy közművesítésével kapcsolatos kérelmének tárgyalása

 
58/2010.(III.2.) Maár Imre közterület használati kérelmének tárgyalása

 
59/2010.(III.2.) önkormányzati honlap esedékes fejlesztésének tárgyalása

 
60/2010.(III.2.) "Informatikai infrastrukúra fejlesztése a pannonhalmi iskolában" TIOP 1.1.1/09/1. pályázaton való részvétel tárgyalása

 

2010. március 30.
 
61/2010.(III.30.) napirendi pontok elfogadása

 
62/2010.(III.30.) tájékoztatók elfogadása

 
63/2010.(III.30.) kábeltelevízión sugárzásra kerülő politikai kisfilmek közzétételéről döntés

 
64/2010.(III.30.) köztisztasági rendelet kedvezményi előírásainak tárgyalása

 

65/2010.(III.30.) 191/3. hrsz-ú terület bérbeadása Pannon-Vásár Kft. részére

 
66/2010.(III.30.) II. negyedéves munkaterv elfogadása

 
67/2010.(III.30.) Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és AMI alapító okiratának pontosítása

 
68/2010.(III.30.) helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása

 
69/2010.(III.30.) közbeszerzési terv elfogadása

 
70/2010.(III.30.) építményadóval kapcsolatos döntés

 
71/2010.(III.30.) ÖNHIKI pályázaton indulás

 
72/2010.(III.30.) ZÁRT ÜLÉS    
73/2010.(III.30.)  ZÁRT ÜLÉS    
74/2010.(III.30.) ZÁRT ÜLÉS    
 
2010. április 27.  
  
 
75/2010.
(IV.27.)
napirend előtt Sportegyesület tájékoztatója  
76/2010. (IV.27.) 6. napirendi pont elsőként tárgyalása  
77/2010. (IV.27). napirendi pontok elfogadása  
78/2010. (IV.27.) tájékoztatók elfogadása  
79/2010. (IV.27.). 1.2. napirendi pont elvetése  
80/2010. (IV.27) Civil szervezetek támogatása képviselői előterjesztés alapján  
81/2010. (IV.27.) Kulturális Bizottság Civil Szervezetek támogatására vonatkozó javaslatának elutasítása  
82/2010. (IV.27.) Pándzsa Klub módosító javaslatának elfogadása, a Civil Szervezetek támogatásának végleges változata  
83/2010. (IV.27.) Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
84/2010. (IV.27.) Ress Judit szolgálati lakás iránti kérelme  
85/2010. (IV.27.) ZÁRT ÜLÉS    

2010. május 18.
  
 
86/2010. (V.18.) Településrendezési terv módosítás  

2010. május 25.
   
87/2010.(V.25). napirendi pontok elfogadása  
88/2010. (V.25.) tájékoztatók elfogadása  
89/2010.(V.25.) Járóbeteg Szakellátó Központ ellátási területének bővítése céljából polgármesterek megkeresése  
90/2010. (V.25.) Járóbeteg Szakellátó Központtal kapcsolatos tárgyalások kezdeményezése a Petz Aladár Kórházzal  
91/2010. (V.25.) Járóbeteg Szakellátó Központ orvosigazgatójának kiválasztására tárgyalások kezdeményezése  
92/2010. (V.25.) Járóbeteg Szakellátó Központ működésének megkezdésére döntés előkészítő anyag kérése  
93/2010. (V.25.) Közbeszerzési terv módosítása  
94/2010. (V.25.) Belső ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadása  
95/2010. (V.25.) Gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása  
96/2010. (V.25.) Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztató elfogadása  
97/2010. (V.25.) ZÁRT ÜLÉS    

2010. június 15.
  
 
98/2010.(VI.15.)  Vízkárok helyreállítása (I.)

 
99/2010.(VI.15.) Vízkárok helyreállítása (II.)

 
100/2010.(VI.15.) ZÁRT ÜLÉS    
2010. június 29.
101/2010. (VI.29.) napirendi pontok elfogadása

 
102/2010. (VI.29.) tájékoztatók elfogadása

 
103/2010. (VI.29.) Pannonhalmi Járóbeteg Szakellátó Központról tájékoztató elfogadása

 
104/2010.(VI.29.) fejlesztésekről szóló tájékoztató elfogadása

 
105/2010. (VI.29.) Iparterület fejlesztés lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadása

 
106/2010. (VI.29.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítása

 
107/2010. (VI.29.) Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadása

 
108/2010. (VI.29.) III. negyedéves munkaterv elfogadása

 
109/2010. (VI.29.) Hitelkeret igénylése

 
110/2010. (VI.29.) ZÁRT ÜLÉS    
111/2010. (VI.29.) ZÁRT ÜLÉS    
112/2010. (VI.29.) ZÁRT ÜLÉS    
113/2010. (VI.29.) ZÁRT ÜLÉS    
114/2010. (VI.29.) ZÁRT ÜLÉS    
115/2010. (VI.29.) ZÁRT ÜLÉS    
116/2010. (VI.29.) ZÁRT ÜLÉS    

2010. július 22.
117/2010. (VI.29) napirendi pontok kiegészítése

 
118/2010. (VI.29.) Vis maior igénybejelentés

 
119/2010. (VI.29.) Arany János utcai buszmegálló létrehozása

 
120/2010. (VI.29.) Guszter István kérelme

 
121/2010. (VI.29.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának kiegészítése

 
122/2010. (VI.29.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde módosított nevelési programjának elfogadása

 
123/2010. (VI.29.) Név szerinti szavazás a gyógyszertár üzemeltetésével kapcsolatban

 
124/2010. (VI.29.) Név szerinti szavazás a gyógyszertárral kapcsolatos valamennyi javaslatról

 
125/2010. (VI.29.) Gyógyszertár üzemeltetése ajánlattétel

 
126/2010. (VI.29.) Gyógyszertár üzemeltetéséről döntés

 

2010. augusztus 20.
127/2010.(VIII.20.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

 
128/2010. (VIII.20.) Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

 

2010. augusztus 31.
129/2010. (VIII.31.) Napirendi pontok elfogadása

 
130/2010. (VIII.31.) tájékoztatók elfogadása

 
131/2010. (VIII.31.) Szálloda projekttel kapcsolatos tájékoztató elfogadása

 
132/2010. (VIII.31.) Járóbeteg Központ üzemeltetésével kapcsolatos határozat elutasítása

 
133/2010. (VIII.31.) Járóbeteg Központ üzemeltetésével kapcsolatos határozat elfogadása

 
134/2010. (VIII.31.) Az orvosszakmai vezetőt érintő kérdések rendkívüli ülésen való megtárgyalása

 
135/2010. (VIII.31.) Járóbeteg Központtal kapcsolatos projektünnepségek jóváhagyása

 
136/2010. (VIII.31.) Járóbeteg Központ ügyvezetésének kérdése rendkívüli ülésen való megtárgyalása

 
137/2010. (VIII.31.) Járóbeteg Központtal kapcsolatos pályázati vállalás

 
138/2010. (VIII.31.) Járóbeteg Központ opcionális helyiségek kérdése

 
139/2010. (VIII.31.) Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása

 
140/2010. (VIII.31.) Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása

 
141/2010. (VIII.31.) Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatójának, valamint a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 2010-2011-es évkezdésérő szóló tájékoztatás elfogadása

 
142/2010. (VIII.31.)  

 

 
143/2010. (VIII.31.) Radnóti Miklós Általános Iskolai csapat a TV2 "Nagy Vagy!" című vetélkedőn történő részvételével kapcsolatos támogatási kérelem elfogadása

 
144/2010. (VIII.31.) Idősek Napjára tervezett rendezvény időpontjának elfogadása

 
145/2010. (VIII.31.) Október 23-i megemlékezés, valamint a Márton napi rendezvény időpontjának elfogadása

 
146/2010. (VIII.31.) Törőcsik Árpád szükséglakás kérelmének elfogadása

 
147/2010. (VIII.31.) Szálloda projekttel, valamint a Járóbeteg központtal kapcsolatos napirendi pontok kábel televízióban teljes terjedelemben történő közvetítésének elfogadása

 
148/2010. (VIII.31.) ZÁRT ÜLÉS    
149/2010. (VIII.31.) ZÁRT ÜLÉS    
150/2010. (VIII.31.) ZÁRT ÜLÉS    
2010. szeptember 14.  
151/2010. (IX.14.) Zárt ülés elrendelése

 
152/2010. (IX.14.) ZÁRT ÜLÉS    
153/2010. (IX.14.) ZÁRT ÜLÉS    
154/2010. (IX.14.) ZÁRT ÜLÉS    
155/2010. (IX.14.) ZÁRT ÜLÉS    
156/2010. (IX.14.) ZÁRT ÜLÉS    
157/2010. (IX.14.) ZÁRT ÜLÉS    
2010. szeptember 28.  
158/2010. (IX.28.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése

 
159/2010. (IX.28.) Tájékoztatók elfogadása

 
160/2010. (IX.28.) Településszerkezeti terv módosítása  
161/2010. (IX.28.) Esztergomi Barnabás Józsefné kártalanítását érintő döntés

 
162/2010. (IX.28.) Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő testületének hozzájárulás, hogy Écs Község Önkormányzat a KEOP-1.2.0/B kódszámú kiírásra pályázatot nyújtson be

 
163/2010. (IX.28.) Écs község számára a díjképzés elfogadásáról szóló nyilatkozat megadása

 
164/2010. (IX.28.) Kötelezettség vállalás a díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról

 
165/2010. (IX.28.) Écs község számára tulajdonosi hozzájárulás megadása

 
166/2010. (IX.28.) Képviselő-testület felhatalmazása az Épcsi szennyvíztisztító telep korszerűsítése című projek kapcsán a szükséges nyilatkozat kiadására

 
167/2010. (IX.28.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton történő részvétel elhatározása

 
168/2010. (IX.28.) ZÁRT ÜLÉS    
169/2010. (IX.28.) ZÁRT ÜLÉS    
170/2010. (IX.28.) ZÁRT ÜLÉS    
2010. október 14.  
171/2010. (X.14.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése

 
172/2010. (X.14.) Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása

 
173/2010. (X.14.) Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

 
174/2010. (X.14.) Polgármesteri illetmény

 
175/2010. (X.14.) Képviselői tiszteletdíj

 
176/2010. (X.14.) Szociális Bizottság elnökének megválasztása

 
177/2010. (X.14.) Szociális Bizottság tagjának megválasztása

 
178/2010. (X.14.) Szociális Bizottság tagjának megválasztása

 
2010. Október 20.  
179/2010. (X.20.) ZÁRT ÜLÉS    
180/2010. (X.20.) ZÁRT ÜLÉS    
2010. október 26.  
181/2010. (X.26.) Termálprojekttel kapcsolatos kérdések napirendre vételi javaslatának elutasítása

 
182/2010. (X.26.) Járóbeteg Szakellátó taggyűlését érintő kérdések napirendre vétele

 
183/2010. (X.26.) Földhaszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos napirendre vételi javaslat elutasítása

 
184/2010. (X.26.) Járókáné Rogovics Katalin kérelmének napirendre vétele zárt ülés keretében

 
185/2010. (X.26.) Napirendi pontok sorrendjének megváltoztatása

 
186/2010. (X.26.) 10-es napirendi pontként meghirdetett előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalása

 
187/2010. (X.26.) Tájékoztatók elfogadása

 
188/2010. (X.26.) Járóbeteg Szakellátó megválasztott ügyvezetőjének munkaszerződésével kapcsolatos döntés

 
189/2010. (X.26.) Járóbeteg Szakellátó megválasztott ügyvezetőjének bérigényének elfogadása

 
190/2010. (X.26.) Járóbeteg Szakellátó megválasztott ügyvezetőjének munkviszonyával kapcsolatos döntés

 
191/2010. (X.26.) Napirendi pontok felcserélése

 
192/2010. (X.26.) Alpolgármester megválasztása

 
193/2010. (X.26.) Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása

 
194/2010. (X.26.) Humánpolitikai Bizottság kialakítása

 
195/2010. (X.26.) Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztása

 
196/2010. (X.26.) Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztása

 
197/2010. (X.26.) Pénzügyi és Település fejleszétsi Bizottsággal kapcsolatos döntéshozatal

 
198/2010. (X.26.) Testületi ülések vágatlan közvetítése  
199/2010. (X.26.) Városi honlapon levelesláda létrehozása

 
200/2010. (X.26.) Városi honlapon létrehozandó fórummal kapcsolatos kérdések elnapolása

 
201/2010. (X.26.) Képviselői fogadóórák bevezetése

 
202/2010. (X.26.) dr. Galambosné Vadász Antónia kérelmének tárgyalása

 
203/2010. (X.26.) Gyurmánczi Szilvia kérelmének tárgyalása

 
204/2010. (X.26.) Illegális hulladéklerakó hely felszámolása

 
205/2010. (X.26.) Járóbeteg Szakellátó taggyűlésével kapcsolatos döntés

 
206/2010. (X.26.) ZÁRT ÜLÉS    
207/2010. (X.26.) ZÁRT ÜLÉS    
208/2010. (X.26.) ZÁRT ÜLÉS    
209/2010. (X.26.) ZÁRT ÜLÉS    
210/2010. (X.26.) ZÁRT ÜLÉS    
2010. november 02.  
211/2010. (XI.02.) Közmeghallgatás időpontjának kijelölése

 
212/2010. (XI.02.) Járóbeteg Szakellátó ügyvezetésével dr. Török Péter megbízása

 
2010. november 19. közmeghallgatás  
213/2010. (XI.19.) Napirendi pontok elfogadása    
2010. november 30.  
214/2010. (XI.30.) Napirendi pontok elfogadása, új napirendi pontok felvétele

 
215/2010. (XI.30.) Napirendi pontok tárgyalási sorrendjének megváltoztatása

 
216/2010. (XI.30.) Tájékoztatók elfogadása

 
217/2010. (XI.30.) Zöld Ipari Parkkal kapcsolatos kérdések tárgyalása

 
218/2010. (XI.30.) Helyi iparűzési adóval kapcsolatos kérdések elnapolása

 
219/2010. (XI.30.) 2010. évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadása

 
220/2010. (XI.30.) Cafetéria-rendszer megtárgyalása

 
221/2010. (XI.30.) 2011. évi költségvetésben gyámhivatali adminisztrátor alkalmazásának fedezetének biztosítása

 
222/2010. (XI.30.) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló koncepció elfogadása

 
223/2010. (XI.30.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalása

 
224/2010. (XI.30.) Alpolgármesteri tiszteletdíj

 
225/2010. (XI.30.) Jegyzői teendők ellátásával dr. Szabó György aljegyző megbízása

 
226/2010. (XI.30.) Jegyzői álláshely betöltésére pályázat kiírása

 
227/2010. (XI.30.) dr. Török Péter önkormányzat által indított projektekkel kapcsolatos szerepvállalása

 
228/2010. (XI.30.) Faipari Szakiskola létrehozásának támogatása

 
229/2010. (XI.30.) Földhaszonbérleti szerződések meghosszabbítása

 
230/2010. (XI.30.) Gémesi István földhaszonbérleti szerződés kötés  
231/2010. (XI.30.) Helyi lakástámogatási kérelmek elfogadása

 
232/2010. (XI.30.) Orbán Péter kérelmének elfogadása

 
233/2010. (XI.30.) Harmath Mónika kérelmének elfogadása

 
234/2010. (XI.30.) Kugli Andrea kérelmének elfogadása

 
235/2010. (XI.30.) Nemoda Jánosné kérelmének elfogadása

 
236/2010. (XI.30.) Kovács Erika kérelmének elnapolása

 
237/2010. (XI.30.) Pándzsa Egyesület kérelme

 
238/2010. (XI.30.) Idősek Otthonával átellenben levő buszemegálló mögötti üres telek helyi védelem alá helyezésével kapcsolatos döntés

 
239/2010. (XI.30.) Hivatásos forgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása című pályázat tárgyalása

 
240/2010. (XI.30.) ZÁRT ÜLÉS    
241/2010. (XI.30.) ZÁRT ÜLÉS    
2010. december 14.  
242/2010. (XII.14.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése

 
243/2010. (XII.14.) Napirendi pontok felcserélése

 
244/2010. (XII.14.) Tájékoztatók elfogadása

 
245/2010. (XII.14.) Iparűzési adóval kapcsolatos módosítási javaslat

 
246/2010. (XII.14.) Iparűzési adókulcs megemelése

 
247/2010. (XII.14.) Hatályon kívül helyezett építményadó ismételt hatályba léptetésének elutasítása

 
248/2010. (XII.14.) Kovács Erika kérelmének jóváhagyása

 
249/2010. (XII.14.) Művelődési Ház igazgatójának szakmai beszámolója

 
250/2010. (XII.14.) Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 
251/2010. (XII.14.) Humánpolitikai bizottság tagjának megválasztása

 
252/2010. (XII.14.) Járóbeteg Szakellátó taggyűlésével kapcsolatos döntés

 
253/2010. (XII.14.) Pénzügyi- és Településfejlesztési bizottság tagjainak megválasztása

 
254/2010. (XII.14.) 175/2010. (X.14.) Kt. határozat visszavonása

 
255/2010. (XII.14.) Horgász Vikend Kft. rendezési terv módosítási kérelme

 
256/2010. (XII.14.) Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetésének jóváhagyása

 
257/2010. (XII.14.) Guszter István kérelmének zárt ülés keretében történő tárgyalása

 
258/2010. (XII.14.) Pálfi Jenő kérelmének elutasítása

 
259/2010. (XII.14.) Steczina Imre kérelmének elutasítása

 
260/2010. (XII.14.) Kugli Andrea kérelmének elutasítása

 
261/2010. (XII.14.) Nyári Gyuláné btontámfal ügye

 
262/2010. (XII.14.) ZÁRT ÜLÉS    
263/2010. (XII.14.) ZÁRT ÜLÉS