2010. évi rendeletek
1/2010. (I.27.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 2/2009. (II.25.) rendelet módosítása

2/2010. (I.27.) A térítési díjak megállapításáról szóló 13/2009. (VII.01.) rendelet módosítása

3/2010. (II.24.) Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló rendelet

4/2010. (III.03.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 2/2009. (II.25.) rendelet módosítása

5/2010. (III.03.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet

6/2010. (III.03.) Az építményadóról szóló 9/2009. (IV.01.) rendelet módosítása

7/2010. (III.31.) 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet

8/2010. (III.31.) Az Önkormányzat kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/1998. (VIII.26.) rendelet módosítása

9/2010. (III.31.) Az Önkormányzat Helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet módosítása

10/2010. (IV.28.) Pannonhalma Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2007. (IV.04.) rendeletének módosítása

11/2010. (V.26.) A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló rendelet

12/2010. (IX.01.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010. (III.03.) rendelet módosítása

13/2010. (IX.01.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Növények telepítési távolságáról szóló rendelete

14/2010. (IX.01.) Építményadóról szóló 9/2009. (IV.01.) rendelet hatályon kívül helyezése

15/2010. (IX.29.) Helyi Építési szabályzat módosításáról szóló 7/2005. (IV.19.) rendelet módosítása

16/2010. (IX.29.) Helyi parkolási rendről szóló 17/2008. (VIII.27.) rendelet módosítása

17/2010. (IX.29.) Házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjáról szóló rendelet módosítása
18/2010. (XII.01.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010. (III.03.) rendelet módosítása

19/2010. (XII.01.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2008. (XI.26.) rendelet módosítása

20/2010. (XII.15.) A helyi iparűzési adóról szóló 17/2003. (XII.17.) rendelet módosítása

Tisztelt Adózók!

 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 14. -i ülésén hozott, telekadóról szóló 21/2010. (XII.15.) rendeletének 1.§ (3) bekezdése szerint

„ E rendelet alkalmazásában- ha a törvény másként nem rendelkezik adóalany:

a. a magánszemély

b. a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

c. a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése”

 

Az önkormányzati honlapon ezidáig helytelenül szerepelt a rendelet, az adóalanyok sorából a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részt nem tartalmazta.

21/2010. (XII.15.) Telekadó rendelet

22/2010. (XII.15.) Az Önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz és csatornadíjakról szóló 11/2000. (XII.15.) rendelet

23/2010. (XII.15.) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2001. (IV.25.) rendelet módosítása

24/2010. (XII.30.) Az Önkormányzat települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete