MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Az ülés ideje: 2010. október 26. 18:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tárgyaló

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Török Péter jegyző

Kérdések

Tervezett napirendek: 

1./ Alpolgármester választás (megválasztás esetén eskütétel és tiszteletdíjának megállapítása)
Előterjesztő: Bagó Ferenc polgármester 

2./ Testület munkáját segítő bizottságok megválasztása
Előterjesztő: Bagó Ferenc polgármester

3./ Pannonhalma Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének bérezésével és jogviszonyával kapcsolatos kérdések megtárgyalása
Előterjesztő: Bagó Ferenc polgármester

4./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének kérése az önkormányzat felé
Előterjesztő: Csonka Sándorné elnök
Kérelem

5./ Önkormányzati nyilvánosságot elősegítő programcsomag megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Horváth Benedek képviselő
Előterjesztés

6./ Nyári Gyuláné Váralja alatt található ingatlanát érintő földcsuszamlás helyzetéről és következményeiről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Török Péter jegyző
Előterjesztés
Mellékletek

7./ dr. Galambosné Vadász Antónia szolgálati lakáskérelmének tárgyalása

Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés
Mellékletek

8./ Gyurmánczi Szilvia és Kugli Andrea bérlakásának lakhatóvá tételével kapcsolos kiadásokkal kapcsolatos előterjesztés tárgyalása
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés
Alátámasztó számlák

9./ Temető melletti illegális szemétlerakó felszámolásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása
Előterjesztő: Török Péter jegyző
Előterjesztés
Kép, Kép2

10./ Iby-Bors Kinga képviselő Bagó Ferenc polgármester által említett önkormányzati pénz felhasználásával kapcsolatos körülmények vizsgálatát célzó előterjesztés megtárgyalása
Előterjesztő: Iby-Bors Kinga képviselő 


Zárt ülés keretében:
11./ Szociális bizottság elnökének tájékoztatója
Előterjesztő: Szilágyi Kemál elnök

Napirendre vételi javaslattal:
1./ Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlését érintő döntéshozatalok
Előterjesztő: Török Péter jegyző
Előterjesztés
Társasági okirat

2./ Önkormányzattal kötött földhaszonbérleti szerződések meghosszabbításának tárgyalása
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

3./ Járókáné Rogovics Katalin kamatmentes kölcsön kérelme (napirendre vétel esetén zárt ülés keretében)
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2010. október 21.

Bagó Ferenc
polgármester