MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének2011. április 5. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem
Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ Rendeletalkotások

1.1/ 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Beszámoló 1,2
Beszámoló 3
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
könyvvizsgálói jelentés
2010. egyszerűsített beszámoló
Zárszámrendelet

1.2./ A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjáról
szóló 11/2010(V.26.) rendelet módosítása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés + rendelettervezet

1.3./ A Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009(II.25) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


2./ Beszámoló a 2010. évi belső ellenrőzés eredményéről
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
beszámoló

3./ Telekadóval kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
telekadó rendelet
kérelmek
melléklet

4./ Balatonszárszói táborral kapcsolatos kérdések
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
előterjesztés
határozat

5./ Dr. Bertalan Péter beszámolója a gyepmester tevékenység végzéséről
Előadó: dr. Bertalan Péter állatorvos

6./ 2011. évi közbeszerzési terv ismertetése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
közbeszerzési terv

7./ Pannonhalmi gyermeknap
Előadó: Németh Tamás
részletes program
molino terv
melléklet

8./ Városüzemeltetési Kht. létrehozásának ügye
Előadó: dr. Horváth Benedek

9./ Civil szervezetek 2011. évi támogatása
Előadó: Orbán Péter Humán Területek Bizottság elnöke
melléklet

10./ Pannonhalmi utak kátyúzási kérdései
Előadó: Bagó Ferenc polgármester
melléklet

11./ Építéshatósági-műszaki Csoport munkájának átalakításával kapcsolatos elképzelések
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
előterjesztés

12./ Tájékoztatás köztisztviselői illetménykiegészítéssel kapcsolatban
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

13./ Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérelmek

13.1./ Véber Veronika szolgálati lakás bérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
kérelem
előterjesztés

13.2./ Törőcsik Árpád lakásbérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
kérelem
előterjesztés

14./ Horváth József ingatlan vásárlással kapcsolatos kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
kérelem
előterjesztés
melléklet

15./ Lendvai Antalné kártalanítási kérelme
Előadó dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés
melléklet

Zárt ülés keretében:

16./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

17./ Termál Projekt beruházással kapcsolatos tájékoztató
Előadó Kovács Szabolcs jegyző

18./ Zsolnai Sándor lakbér részletfizetési kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2011. március 30.

polgármester