MEGHÍVÓ

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Kapcsolódó anyagok:
tájékoztató
féléves 1.
féléves 2.
féléves 3.
féléves 4.

2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 4/2011(III.02) rendelet módosítása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
rendelettervezet
1-4 melléklet
mérleg 5. melléklet
fejlesztés 6. melléklet
létszámkeret 7. melléklet
kisebbségi 8. melléklet
civilek 9. melléklet

3./ Az iskolai TÁMOP pályázattal kapcsolatos tájékoztató és kérelem ismertetése
Előadó: Koziczné Kele Ildikó intézményvezető

4./ Fás szárú növények védelméről szóló rendelet tervezet ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
rendelettervezet

5./ Rendeletalkotások

5.1./ Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007.(IV.04) mrendelet módosítása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés + rendelettervezet
SZMSZ alap
14/2008 (VII.02) módosítás
6/2009 (IV.01) módosítás
24/2009 (XII.23) módosítás
10/2010 (IV.28) módosítás
13/2011 (V.04) módosítás

5.2./ Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009(II.25) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
4/2009 (II.25) alaprendelet
12/2009 (VII.01) módósítás
5/2011 (III.02) módósítás
8/2011 (IV.06) módósítás

5.3./ Telekadóról szóló 21/2010(XII.15) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés + rendelettervezet

5.4./ A helyi iparűzési adóról szóló 18/1999(XII.14) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés + rendelettervezet

6./ Balogh László a Kayla Sun Kft. ügyvezetőjének közterület elnevezésére irányuló kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem

7./ Pannonhalma Radnóti utcai lakók útfelújítás iránti kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem

8./ Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ügyeleti idejének bővítése iránti kérelem
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem

9./ Fogászati sürgősségi ügyeleti ellátással kapcsolatos megállapodás tervezet megvitatása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
megállapodás tervezet

10./ Tájékoztató az Önkormányzati bérlakásállomány jelenlegi helyzetéről
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

11./ Pannonhalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat iskolakezdési támogatás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem

12./ Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI, valamint a Játék-Vár Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagaok:
Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okirat
előterjesztés

13./ Jegyző próbaidejének szemptember 16-i lejártával és közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, dr. Szabó György aljegyző

14./ Egyéb jóváhagyást, döntést igénylő ügyek

Zárt ülés keretében:

15./ Szabó Istvánné és Takács Jenőné a pannonhalmi 738 hrsz-ú ingatlan résztulajdonosainak kártalanítás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

16./ Tájékoztató a HHR Kft-vel folytatott tárgyalásokról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

17./ Tájékoztató a Győr-Szol Zrt.-vel a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Pannonhalmát érintő önrészének fizetésével kapcsolatos tárgyalásokról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

18./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. augusztus 22.


polgármester