2011. Január 19.
1/2011. (I.19.) ZÁRT ÜLÉS  
2/2011. (I.19.) ZÁRT ÜLÉS  
3/2011. (I.19.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. február 1.
4/2011.
(II.01.)
Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése
5/2011.
(II.01)
Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt idejű
határozatok elfogadása
6/2011.
(II.01)
2011. évi költségvetés első fordulós tárgyalása
7/2011.
(II.01)
Termálprojekttel kapcsolatos álláspont
8/2011.
(II.01)
Önkormányzati honlap karbantartásával kapcsolatos megbízás
9/2011.
(II.01)
Balatonszárszói tábor
10/2011.
(II.01)
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjainak megválasztása
11/2001.
(II.01)
Humán Területek Bizottság külsős tagjának megválasztása
12/2011.
(II.01)
Az önkormányzat intézményeinek kommunális és karbantartási tevékenységéről
kimutatás készítése
13/2011.
(II.01)
Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
14/2011.
(II.01)
Besenyeiné Bencze Borbála ajánlatának elutasítása
15/2011.
(II.01)
Cigány kisebbségi önkormányzat kérelmének támogatása
16/2011.
(II.01)
Járóbeteg szakellátóközpont opcionális helyiségek bérbeadása
17/2011.
(II.01)
ZÁRT ÜLÉS  
18/2011.
(II.01)
ZÁRT ÜLÉS  
19/2011
(II.01)
ZÁRT ÜLÉS  
20/2011.
(II.01)
ZÁRT ÜLÉS  
2011. február 16. - Rendkívüli ülés

21/2011.(II.16)


Pannonhalma Város Jegyzőjének megválasztása
 

22/2011.
(II.16)

Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatónőjének következő testületi ülésen történő meghallgatásával kapcsolatos döntés
 
2011. március 1.
23/2011. (III.01) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése, tárgyalási sorrend megváltoztatása
24/2011. (III.01) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt idejű határozatok elfogadása
25/2011.
(III.01)
Hozzájárulás rendezési terv módosításához (dr. Pregun Gabriella kérelme)
26/2011. (III.01) 191/3 hrsz-ú beépítetlen terület bérbeadása Pannon-Vásár Kft. részére
27/2011. (III.01) Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatása zárt ülés keretében
28/2011. (III.01) Járóbeteg üógyvezetői tájékoztatása, napirendi pont előrehozása
29/2011. (III.01) Szociális rendelet módosítási javaslat elutasítása
30/2011. (III.01) 2011. évi munkaterv elfogadása
31/2011. (III.01) Petőfi u. 9. szám alatti bérlakás szolgálati lakássá nyilvánítása és felajánlása Szaló Katalinnak
32/2011.(III.01) Július 1-je "Város Napjává" nyilvánításának elutasítása
33/2011. (III.01) Iskola pályázaton részveteli szándékának megerősítése, önrész biztosítása
34/2011. (III.01) Arany János utcai buszmegálló helyek leszálló szigeteinek tulajdonba vétele
35/2011.
(III.01)
Pannonhalmi Védőnők kérelme, éves tagdíj átvállalása
36/2011. (III.01) Felhatalmazás Varga Gergely ügyvezetővé kinvezésének hozzájárulásához (Világörökség Termál Kft.)
37/2011. (III.01) ZÁRT ÜLÉS  
2011. április 5.
38/2011(IV.05) Napirendi pontok elfogadása
39/2011(IV.05) Balatonszárszói tábor bérleti szerződéssel kapcsolatos femondás indítványozása
40/2011(IV.05) dr. Bertalan Péter beszámolójának elfogadása a gyepmesteri tevékenység végzéséről
41/2011(IV.05) Lendvai Antalné kártalanítási kérelme
42/2011(IV.05) Erdélyi Istvánné óvodazvezető kérelme (karbantartó állással kapcsolatban)
43/2011(IV.05) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt idejű határozatok elfogadása
44/2011(IV.05) Támogatási igény benyújtása (ÖNHIKI)
45/2011(IV.05) 2010. évi belső ellenőrzés eredményéről szóló beszámoló elfogadása
46/2011(IV.05) 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
47/2011(IV.05) Civil szervezetek 2011. évi támogatása
48/2011(IV.05) Városi utak kátyúzási munkáival kapcsolatos döntés
49/2011(IV.05) Építéshatósági csoport munkájának átaakítására vonatkozó javaslat elfogadása
50/2011(IV.05) Felsőfokúak illetménykiegészítésének elutasítása
51/2011(IV.05) Véber Veronika szolgálati lakás bérleti jogviszony hosszabbítás
52/2011(IV.05) Törőcsik Árpád szükséglakás berbeadása
53/2011(IV.05) Horváth József kérelme
54/2011(IV.05) Pálinkás István földhaszonbérlet
55/2011(IV.05) Jegyzői kinevezésről szóló határozat kiegészítése
56/2011(IV.05) Cigány kisebbségi önkormányzat részére 2 db 5 m3 konténer biztosítása
57/2011(IV.05) Fűnyíró vásárlás támogatása
58/2011(IV.05) Pándzsa Egyesület támogatásának elutasítása
59/2011(IV.05) Járóbeteg Szakellátó Központ (vagyonbiztosítás, bérköltség átutalásának jóváhagyása)
60/2011(IV.05) Termál projekttel kapcsolatos álláspont
61/2011(IV.05) ZÁRT ÜLÉS  
62/2011(IV.05) ZÁRT ÜLÉS  
2011. április 12. - Rendkívüli ülés
63/2011(IV.12) Önkormányzati kezességvállalás (Járóbeteg központ)
64/2011(IV.12) Pannonhalmi Bencés Gimnázium kérelme (Helyi Építési Szabályzat módosítás iránti kérelem)
2011. április 18. - Rendkívüli ülés
65/2011(IV.18) Járóbeteg közbeszerzési eljárások közzétételi díj kifizetésének engedélyezése
66/2011(IV.18) Pannonhalmáért Kitüntető Cím átadása
67/2011(IV.18) Apátsági parkoló önerővel kapcsolatos döntés (Városközpont)
2011. április 20. - Rendkívüli ülés
68/2011(IV.20) Városközpont pályázat végleges Akcióterületi Terv elfogadása
69/2011(IV.20) Onody Józsefné kérelmének elutasítása (átmeneti lakás)
2011. május 3.
70/2011(V.03) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése
71/2011(V.03) Napirendi pontok zárt ülésbe szavazása
72/2011(V.03) Napirendi pontok tárgyalási sorrendjének megváltoztatása
73/2011(V.03) dr. Horváth Benedek telekadó rendelettel kapcsolatos módosítási javaslatának elutasítása
74/2011(V.03) Kádi Antal telekadó rendelettel kapcsolatos módosítási javaslatának elutasítása
75/2011(V.03) Két ülés közötti események, átriuházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
76/2011(V.03) Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési támogatási kérelmének elutasítása
77/2011(V.03) Ress Judit szolgálati lakás bérleti jogviszony hosszabbítás (4 év)
78/2011(V.03) Önkormányzat Gazdasági Programjának jóváhagyása
79/2011(V.03) Járóbeteg központnak 3 millió forintos keret átutalásának jóváhagyása (bérfizetésre, járulékfizetésre)
80/2011(V.03) Önkormányzat iskola pályázattal való képviseletére Vas Gábor alpolgármester felhatalmazása
81/2011(V.03) Horváth Ádám kérelmének elutasítása
82/2011(V.03) ZÁRT ÜLÉS  
83/2011(V.03) ZÁRT ÜLÉS  
84/2011(V.03) ZÁRT ÜLÉS  
85/2011(V.03) ZÁRT ÜLÉS  
86/2011(V.03) ZÁRT ÜLÉS  
2011. május 31.
87/2011(V.31.) Szent Márton Polgárőr Egyesület tagjainak kitüntetések átadása a napirendi pontok előtt
88/2011(V.31.) Napirendi pontok elfogadása
89/2011(V.31.) Két ülés közötti fontosabb események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
90/2011(V.31.) Jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
91/2011(V.31.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázati önrész biztosítására felvett hitel visszafizetésével kapcsolatos döntés
92/2011(V.31.) Településrendezési terv módosításával kapcsolatos árajánlat elfogadása
93/2011(V.31.) Iskola pályázattal kapcsolatos műszaki tanácsadással Papp László megbízása
94/2011(V.31.) Kábel Televíziós hálózat értékesítési szándékával kapcsolatos döntés
95/2011(V.31.) Pannonhalma Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
96/2011(V.31.) Szent Márton Járóbeteg Központ Pannnonhalma és Vidéke Takarékszövetkezettől való hitelfelvételéhez hozzájárulás
97/2011(V.31.) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez hozzájárulás
98/2011(V.31.) 738 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak kártalanítási kérelmének elutasítása
99/2011(V.31.) ZÁRT ÜLÉS  
100/2011(V.31.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. június 28.
101/2011(VI.28.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése, felcserélése
102/2011(VI.28.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
103/2011(VI.28.) Radnóti Miklós Általános iskola intézményvezetői beszámolójának elfogadása, hozzájárulás a beszámolóban szereplő csoportbontosáokhoz
104/2011(VI.28.) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati önrészével kapcsolatos döntés
105/2011(VI.28.) Önkormányzat számára felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos döntés
106/2011(VI.28.) Haszonbérleti szerződések felülvizsgálatával kapcsolatos döntés
107/2011(VI.28.) Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület támogatási kérelme (útiköltségtérítés)
108/2011(VI.28.)
 
Pannonhalmi Iskola tanulóinak győrújbaráti táboroztatási költségéhez hozzájárulás
109/2011(VI.28.)
 
Pusztai Ernő és Pusztai János búcsúi közterület foglalási engedély kérelme
110/2011(VI.28.)
 
Kuckár Józsefné búcsúi közterület foglalási kérelme

111/2011(VI.28.)
ZÁRT ÜLÉS  
112/2011(VI.28.) ZÁRT ÜLÉS  
113/2011(VI.28) ZÁRT ÜLÉS  
114/2011(VI.28.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. augusztus 30.
115/2011(VIII.30.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése
116/2011(VIII.30.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
117/2011(VIII.30.) 2011. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadása
118/2011(VIII.30.) Iskolai TÁMOP pályázat benyújtásának támogatása
119/2011(VIII.30.) Balogh László közterület elnevezésre irányuló kérelmével kapcsolatos tájékoztató elfogadása
120/2011(VIII.30.) Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ügyeleti idejének bővítése iránti kérelem, valamint Fogászati sürgősségi ügyeleti ellátással kapcsolatos napirendi pont elnapolása
121/2011(VIII.30.) Önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről szóló tájékoztató zárt ülés keretében történ tárgyalásáról döntés
122/2011(VIII.30.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat iskola- és óvodakezdési támogatás iránti kérelmének elutasítása
123/2011(VIII.30.) JÁTÉK-VÁR Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
124/2011(VIII.30.) Kovács Szabolcs jegyző próbaidő alatt végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
125/2011(VIII.30) Maár közterület bérleti kérelmének jóváhagyása (6.000,-/év)
126/2011(VIII.30.) ZÁRT ÜLÉS  
127/2011(VIII.30.) ZÁRT ÜLÉS  
128/2011(VIII.30.) ZÁRT ÜLÉS  
129/2011(VIII.30.) ZÁRT ÜLÉS  
130/2011(VIII.30.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. szeptember 6. - Rendkívüli ülés
131/2011(IX.06.) ZÁRT ÜLÉS  
132/2011(IX.06.) ZÁRT ÜLÉS  
133/2011(IX.06.) Alfa-Girod Kft. útbaigazító táblaegyüttes kihelyezésére vonatkozó árajánlat elfogadása
134/2011(IX.06.) Háziorvosi ügyeleti szolgálat ügyeleti idejének bővítése
135/2011(IX.06.) Fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatos megállapodás elfogadása
136/2011(IX.06.) ÖNHIKI pályázaton való indulással kapcsolatos határozathozatal
2011. szeptember 27.
137/2011(IX.27.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése
138/2011(IX.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
139/2011(IX.27.) Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntés
140/2011(IX.27.) Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI intézményvezetői beszámolójának elfogadása a tanévkezdést illetően
141/2011(IX.27.) Szelektív hulladékgyűjtő edények környezetének rendezése érdekében hozott döntés
142/2011(IX.27.) Humán Területek Bizottsági tagságról dr. Horváth Benedek lemondása, Szilágyi Kemál megválasztása
143/2011(IX.27.) ZÁRT ÜLÉS  
144/2011(IX.27.) ZÁRT ÜLÉS  
145/2011(IX.27.) ZÁRT ÜLÉS  
146/2011(IX.27.) ZÁRT ÜLÉS  
147/2011(IX.27.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. október 19 - Rendkívüli ülés
148/2011(X.19.) Városrehabilitációs pályázat önerejével kapcsolatos döntés
2011. október 25.
149/2011(X.25.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése, felcserélése
150/2011(X.25.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
151/2011(X.25.) Művelődési ház vezetői munkakör betöltésére elkészített pályzati kiírás elfogadása
152/2011(X.25.) 178/2007(XI.27) Kt. határozat kiegészítése (Molnár Rita és Molnár Zoltán kérelmére)
153/2011(X.25.) Győr-Szol Zrt. által felajánlott közreműködési díjjal kapcsolatos döntés
154/2011(X.25.) Óvodai tornacsarnok díjmentes biztosítása a Női torna számára
155/2011(X.25.) 2012. évi belső ellenőrzési témakörök kiválasztása
156/2011(X.25.) ZÁRT ÜLÉS  
157/2011(X.25.) ZÁRT ÜLÉS  
158/2011(X.25.) ZÁRT ÜLÉS  
159/2011(X.25.) ZÁRT ÜLÉS  
160/2011(X.25.) ZÁRT ÜLÉS  
161/2011(X.25.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. november 29.
162/2011(XI.29.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése, felcserélése
163/2011(XI.29.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
164/2011(XI.29.) Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
165/2011(XI.29.) 2011. évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadása
166/2011(XI.29.) 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
167/2011(XI.29.) Iskola pedagógiai programjának elfogadása, iskola TIOP pályázaton történő indulásának támogatása
168/2011(XI:29.) Bedi István Balázs és felesége első lakáshoz jutók támogatásának megítélése
169/2011(XI:29.) Ács Tibor és felesége első lakáshoz jutók támogatásának megítélése
170/2011(XI.29.) Közmeghallgatás időpontjának és témakörének meghatározása
171/2011(XI.29.) Szent Márton Cukorbeteg Egyesület támogatási kérelmének elutasítása
172/2011(XI.29.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
173/2011(XI.29.) Napirendi pontok zárt ülésbe szavazása
174/2011(XI.29.) ZÁRT ÜLÉS  
175/2011(XIU.29.) ZÁRT ÜLÉS  
176/2011(XI.29.) ZÁRT ÜLÉS  
177/2011(XI.29.) ZÁRT ÜLÉS  
178/2011(XI.29.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. december 14.
179/2011.(XII.14.) Napirendi pontok elfogadása, kiegészítése

180/2011.(XII.14.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása

181/2011.(XII.14.) Pannonhalma Városközpont kialakítása, kivitelező kiválasztása megnevezésű közbeszerzési dokumentációban foglaltak elfogadása

182/2011.(XII.14.) Térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosításának elnapolása


183/2011.(XII.14.)
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői feladatok ellátásával Horváht Roland megbízása


184/2011.(XII.14.)
Pannonhalma Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

185/2011.(XII.14.) Jegyző felhatalmazása tárgyalások lefolytatására az Önkormányzati tulajdonú iparerület feltárása ügyében

186/2011.(XII.14.) ZÁRT ÜLÉS  
187/2011.(XII.14.) ZÁRT ÜLÉS  
2011. december 19. - közmeghallgatás
188/2011.(XII.19.) Napirendi pontok elfogadása