2011. február 1.
1/2011.(II.02) Az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010 (III.03) rendelet módosítása
2/2011.(II.02) Az önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz és csatornadíjakról szóló 11/2000 (XII.15) rendelet módosítása
3/2011.(II.02) A helyi iparűzési adóról szóló 18/1999 (XII.14) rendelet módosítása
2011. március 1.
4/2011. (III.01) Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet
5/2011.(III.01) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009(II.25) rendelet módosítása
2011. április 5.
6/2011(IV.06) 2010. évi zárszámadás
7/2011(IV.06) A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjáról szóló 11/2010(V.26) rendelet módosítása
8/2011(IV.06) A szociális ellátásáok helyi szabályairól szóló 4/2009(II.25) rendelet módosítása
9/2011(IV.06) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonával való rendelkezéséről szóló 12/1996(X.30) rendelet módosítása
2011. május 3.
10/2011(V.04) Telekadóról szóló 21/2010(XII.15) rendelet módosítása
11/2011(V.04) Szociális alapellátások igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet megalkotása
12/2011(V.04) A térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása
13/2011(V.04) Pannonhalma Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007(IV.04) rendelet módosítása
2011. június 28.
14/2011.(VI.29.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011(III.02.) rendelet módosításáról
2011. augusztus 30.
15/2011(VIII.31.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 4/2011(III.02) rendelet módosítása
16/2011(VIII.31.) Fás szárú növények védelméről szóló rendelet
17/2011(VIII.31.) SZMSZ
18/2011(VIII.31.) Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009(II.25.) rendelet módosítása
19/2011(VIII.31.) Telekadóról szóló 21/2010(XII.15.) rendelet módosítása
20/2011(VIII.31.) Iparűzési adóról szóló rendelet
21/2011(VIII.31.) Szociális alapellátások igénybevételről szóló 11/2011.(V.04.) rendelet módosítása
22/2011(VIII.31.) Térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011(V.04.) rendelet módosítása
2011. október 25.
23/2011(X.26.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működpési Szabályzatáról szóló 17/2011(VIII.31.) rendeletének módosítása
2011. november 29.  
24/2011(XI.30.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 4/2011(III.02) rendelet módosításáról
2011. december 14.
25/2011.(XII.15.) A Közterület használatáról szóló 10/1999.(IX.01.) rendelet módosítása
26/2011.(XII.15.) Az Önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz-és csatorna szolgáltatás díjáról szóló 11/2000.(XII.16.) rendelet módosítása