MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 28. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ 2011/2012. tanév indításával kapcsolatos intézményvezetői tájékoztató
Előadó: Koziczné Kele Ildikó intézményvezető

2./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati önrészének Pannonhalmára eső hányadával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

3./ A kábeltelevíziós hálózat üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói ajánlatok ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4./ Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011(III.02.) számú rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

5./ Egyéb jóváhagyást, döntést igénylő ügyek

Zárt ülés keretében:

6./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. június 21.


polgármester