MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 03 (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ Rendeletalkotások

1.1./ Telekadóról szóló 21/2010(XII.15) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
Alaptérkép
Előterjesztés1.
Előterjesztés2.
Helyi Építési Szabályzat
Telekadó
Térkép bal
Térkép jobb
Térkép Váralja
Szabályozási terv
Szabályozási terv termál

1.2./ A szociális alapellátások igénybevételének általános szabályairől szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
Előterjesztés + rendelettervezet

1.3./ Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007(IV.04) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
Előterjesztés
Hatályos SZMSZ egységes szerkezetben

2./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
Előterjesztés

3./ Ress Judit lakásbérleti jogviszonyának folytatása iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
Kérelem
Előterjesztés

4./ Önkormányzati bérlakások lakbérhátralékainak kezeléséről szóló tájékoztató
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5./ A 738 hrsz-ú ingatlan rendezésével kapcsolatos kérdések megvitatása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
Előterjesztés
Rendezési terv részlet
Jegyzőkönyvi kivonat

Zárt ülés keretében:

6./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. április 27.


polgármester