MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató  a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Tervezett napirend:

1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
beszámoló

2./ A Győr Nagytérségi Hulladékgazdákodási Rendszer pályázati önrész biztosítására felvett hitel visszafizetésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

3./ Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos árajánlat ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
Településrendezési terv módosításával kapcsolatos árajánlat

4./ Beszámoló a "Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban" című projekt egyeztető megbeszéléséről, és a jelenlegi állásáról
Előadó: Vas Gábor alpolgármester

5./ A Pannonhalma Kultúráért és Sportért Nonprofit Kft. tulajdonában és kezelésében lévő Kábeltelevíziós hálózat további üzemeltetésével kapcsolatos kérdések megvitatása
Előadó: Kovács Szabolcs
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

6./ Pannonhalma Kistrségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
Társulási megállapodás
Előterjesztés
Határozati javaslat

7./ Egyéb jóváhagyást, döntést igénylő ügyek

Zárt ülés keretében:

8./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. május 25.