MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. (kedd) napi testületi ülésére

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, dr. Szabó György aljegyző 

Tervezett napirend:

1./ Rendeletalkotások

1./1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Előterjesztés
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet

1./2. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés + rendelettervezet

2./ Pannonhalma Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos ügyvezetői tájékoztatás
Előadó: dr. Török Péter ügyvezető

3./ A leendő városgazdálkodási kft. kérdései
Előadó: dr. Horváth Benedek 

4./ Az Önkormányzat 2011. évi munkaterve
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5./ dr. Pregun Gabriella kérelme
Előadó: Németh Rozália építéshatósági és műszaki csoportvezető
E!őterjesztés
Előterjesztés
Melléklet

6./ Pannon-Vásár Kft. bérleti szerződés módosítás
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 
Előterjesztés
Melléklet

7./ Szaló Katalin szolgáltati lakás kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés
Melléklet

8./ Döntés a "város napjának" megemlékezéséről
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

Zárt ülés keretében:

9./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

10./ Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatónőjének meghallgatása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2011. február 23.