MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 25. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ Pályázat kiírása a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
pályázati kiírás

2./ A 178/2007(XI.27.) Kt. határozat felülvizsgálata az ügyfél kérelmére
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
178/2007(XI.27) Kt határozat

3./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecslésével kapcsolatosan
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4./ Pannonhalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011(VIII.31.) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

Zárt ülés keretében:

5./ Tóth Józsefné 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 19. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6./ Tájékoztató a Koloszár Park Kft.-vel folytatott egyeztetésekről
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7./ Tájékoztató a pannonhalmi 738 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival folytatott egyeztetésről
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

8./ A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Pannonhalmát érintő önrészének fizetésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

9./ Tájékoztató a város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

10./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. október 18.


polgármester