MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 27. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ A Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői beszámoló
Előadó: Regioplan Kft. munkatársai, Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés + tervlap

2./ A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI igazgatójának beszámolója a 2011/2012-es tanévkezdéssel kapcsolatosan
Előadó: Koziczné Kele Ildikó igazgató
Kapcsolódó anyagok:
beszámoló a 2011/2012-es tanévkezdésről

3./ A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programjának ismertetése, tárgyalása
Előadó: Koziczné Kele Ildikó igazgató

4./ Egyéb jóváhagyást, döntést igénylő ügyek

Zárt ülés keretében:

5./ Szabó Istvánné és Takács Jenőné a pannonhalmi 738 hrsz-ú ingatlan résztulajdonosainak kártalanítás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző

6./ Koloszár Park együttműködési és ingatlanvásárlás iránti kérelmével kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7./ Előzetes tájékoztató a városrehabilitációs és iskola felújításos pályázatok önerejét biztosító hitel kondícióiról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. szeptember 19.


polgármester