MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend

1./ Beszámoló a pannonhalmi egészségügyi alapellátás működéséről.
Előadók: dr. Miklós Rozália háziorvos, Csáfordiné Borbély Judit védőnő, Dr. Horváth Tamás gyógyszerész
dr. Miklós Rozália háziorvos beszámolója
Csáfordiné Borbély Judit védőnő beszámolója
Dr. Horváth Tamás gyógyszerész beszámolója
melléklet

2./ A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 2012./2013. nevelési évre vonatkozó csoportszámainak meghatározása, valamint a bölcsőde érdekképviseleti viszonyrendszerét és a bölcsőde felvételi rendjét meghatározó szabályzatok ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés
Tájékoztató várható óvodás létszámról
Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde felvételi szabályzata
Játék-Vár Óvoda Érdekképviseleti Fórum

3./ A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011 (V.04.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

4./ A pannonhalmi halastavak kialakításával összefüggő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés
Rendelet tervezet - A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005.(IV.19.) sz. rendelet módosításáról
Szabályozási terv
Határozati javaslat - Településszerkezeti tervről szóló 43/2005.(IV.18.) sz. határozat módosításáról
Szerkezeti terv

5./ A településrendezési terv átfogó módosításával kapcsolatos igények ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Előterjesztés
Tervezési ajánlat

6./ Pannonhalma Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011. (VIII.31.) rendeletének módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

7./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok licit útján történt értékesítésének eredményeiről.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés keretében

8./ Tájékoztató a termál projekttel kapcsolatos szindikátusi szerződés módosításának eredményéről.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Baros Attila ügyvéd

9./ Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. április 18.


polgármester