MEGHÍVÓ
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 03. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem
Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet 
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Kapcsolódó anyagok:
adósságot keletkeztető kötelezettség váll.
- beszámoló 1,2
beszámoló 3
közvetett támogatás 7. mell.
- létszámkeret 12. mell.
- mérleg 5. mell.
- pénzmaradvány 8. mell.
pénzmaradv.  felhsz. 6 mell.
részesedések analitika 13. mell.
- szöveges beszámoló
- többéves kihatás
uniós fejlesztések
vagyonkimutatás
zárszámrendelet
- függetletn könyvvizsgálói jelentés
2011. évi egyszerűsített mérleg

2./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3./ Pannonhalma Város Gyámhivatalának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
beszámoló + kérelem

4./ Pannonhalma Város Gyámhivatalának felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésre vonatkozó kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 
Kapcsolódó anyagok: 
beszámoló + kérelem

5./ Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
2012. évi közbeszerzési terv

6./ Tájékoztatás a Petőfi u. 24. (738 hrsz.) alatti ingatlan kártalanításával kapcsolatban
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7./  Vajda Csaba önkormányzati ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelme 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8./ Pusztai Jenő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérelme 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9./ A Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

10./ Balatonszárszói tábor volt bérlőjével szemben indítandó per jogi képviseletére vonatkozó ügyvédi ajánlat ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok: 
előterjesztés
ajánlat

11./ Tájékoztató a termál projekthez kapcsolódó szindikátusi szerződés módosításával kapcsolatos egyeztetésekről
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

12./ Városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló beszámoló ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 
beszámoló ismertetése

13./Csapó Kornélia önkormányzati bérlakás iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
kérelem
előterjesztés

Zárt ülés keretében:

14./ Tájékoztató a Vidanet Zrt.-vel folytatott egyeztetésekről (előszerződés ismertetése)
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

15./ Kóvári János lakbértartozásának kérdése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

16./ Harmath Mónika önkormányzati lakásával kapcsolatos kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

17./ Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. március 27.


polgármester