MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 28. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI 2012/2013. évi tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatója
Előadó: Némethné Petrovicz Gertrúd megbízott igazgató

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
tájékoztató
mellékletek

3./ Városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4./ Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VIII.31.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés

5./ Ravazd Község Önkormányzatának a balatonszárszói tábor Ravazdot megillető tulajdonrészének értékesítésével kapcsolatos megkeresés ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6./ Adóslista létrehozásával kapcsolatos képviselői előterjesztés megtárgyalása
Előadó: Kádi Antal képviselő

Zárt ülés keretében:

7./ Szociális Bizottság Beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. augusztus 22.


polgármester