2012. január 31.
1/2012(II.01) A helyi építési szabályzatról szóló módosított 7/2005(IV.19) rendelet módosításáról                                             
2/2012(II.01) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/210(XII.30) rendelet módosításáról
3/2012(II.01) A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011(V.04) rendelet módosításáról
4/2012(II.01) Az önkormányzat lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 3/2010(II.24) rendelet módosításáról
2012. február 28.
5/2012(II.29) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 4/2011(III.02) rendelet módosítása
6/2012(II.29) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete
7/2012(II.29) Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009(II.25) rendelet módosítása
8/2012(II.29) Közterület használatáról szóló 10/1999(IX.01) rendelet módosítása
2012. április 03.  
9/2012.(IV.04) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet
2012. április 25.
10/2012(IV.25) A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011(V.04.) rendelet módosításáról
11/2012(IV.25) A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005(IV.19.) rendelet módosításáról
12/2012(IV.25) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011(VIII.31.) rendelet módosításáról
2012. június 26.
16/2012.(VI.27.) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) rendelet módosítása
2012. július 26.
17/2012.(VII.27.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 6/2012.(II.29.) rendelet módosítása
18/2012.(VII.27.) A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosítás
19/2012.(VII.27.) Az Önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 11/2000.(XII.16.) rendelet hatályon kívül helyezése
20/2012.(VII.27.) A szociális alapellátások igénybevételének általános szabályairól szóló 11/2011.(V.04.) rendelet módosítása
21/2012.(VII.27.) A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosítás
2012. augusztus 28.
22/2012.(VIII.29.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VIII.31.) rendelet módosítása
2012. október 30.    
24/2012.(X.30.) Az Önkormányzat a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló rendelete
2012. november 28.    
26/2012.(XI.28.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
27/2012.(XI.28.)
Pannonhalma Város Önkormányzat 10/2011.(V.04.), valamint a 19/2011.(VIII.31.) és a 27/2010.(XII.15.) rendelete a telekadóról
28/2012.(XI.28.) Az építményadóról szóló rendelet
2012. december 20.    
29/2012.(XII.20.)
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltétreleiről szóló rendelet