MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26. (csütörtök) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend

1./ Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI intézményvezetőjének beszámolója a 2011/2012. tanév munkájáról és a 2012/2013- tanév indításáról
Előadó: Koziczné Kele Ildikó intézményvezető
beszámoló

2./ Tájékoztatás a pannonhalmi 738 hrsz. ú ingatlan kártalanítási ügyében
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3./ Tájékoztatás a városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
előterjesztés

4./ Tájékoztatás a balatonszárszói tábor volt bérlőjével kapcsolatos peres ügy vonatkozásában
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
előterjesztés

5./ Rendeletalkotások:

5.1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.29.) rendelet módosítása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
előterjesztés
rendelet tervezet
rendelet tervezet mellékletei

5.2./ Térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés

5.3./ Víz és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés

5.4./ Térítési díjak megállapításáról szóló rendeletek módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosításához
előterjesztés a szociális alapellátások igénybevételének általános szabályairól szóló 11/2011.(V.04.) rendelet módosításához

6./ Pannonhalma Város Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás megtárgyalása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
előterjesztés
együttműködési megállapodás tervezet

7./ Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
előterjesztés
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás egységes társulási megállapodása
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
Függelék

Zárt ülés keretében:

8./ Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázatának elbírálása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

9./ Takács Lászlóné 9090 Pannonhalma, Rákóczi u. 47 sz. alatti lakos átmeneti segély kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2012. július 18.


polgármester