MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30. (szerda) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend

1./ Harmath Mónika önkormányzati lakással kapcsolatos ismételt kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem
előterjesztés

2./ Péntek Józsefné közterület használati díjjal kapcsolatos kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem
előterjesztés

3./ Pannon-Red Bt. közterület használattal kapcsolatos kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
kérelem
előterjesztés

4./ Rendeletalkotások

4.1./ Rendeletalkotás a Kis-templom helyi védettség alá vételéről
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

4.2./ Az Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

4.3./ A Helyi parkolási rendről szóló 17/2008.(VIII.27.) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
melléklet

5./ COTHEC Kft. ajánlata, illetve tájékoztatása önkormányzati energiamegtakarítás kérdésében
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6./ Molnár Zoltán és Molnár Rita ingatlan vásárlási kérelmének pontosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

7./ Tájékoztatás a Beszprémi Ferenc István által kezdeményezett közigazgatási jogkörben okozott kár ügyében
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8./ Javaslat a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírására
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés

9./ TÁMOP 3.1.11 Óvodafejlesztési pályázat ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
vállalkozói szerződés

10./ Városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató, valamint a kiírásra került mini projektek elbírálása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
K
apcsolódó anyagok:
előterjesztés

11./ Tájékoztató a termál projekt jelenlegi állásáról és a szindikátusi szerződés módosításáról
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Baross Attila ügyvéd

Zárt ülés keretében

12./ A Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. május 22.


polgármester