MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 30. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Napirend:

1./A Szent Márton Járóbeteg Központ igazgatójának tájékoztatója a Gránit Rt.-vel folytatott egyeztetésekről.
Előadó: dr. Török Péter ügyvezető

2./Az oktatási intézmény jövőbeni működtetésével (állami-önkormányzati) kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

3./ A 2012. november 01-jén lejáró földhaszonbérleti szerződések felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4./ A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 11/2010 (V.26.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5./ Az önkormányzat adópolitikájának áttekintése a 2011. évi adóbevételek tükrében.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6./ Csonka Tünde Dózsa György út 82. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos kérelmének ismertetése.
Előadó: Dr. Szabó György aljegyző

7./ A Pannonhalma Kultúráért és Sportért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének lemondása, új ügyvezető választásának előkészítése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés keretében:

9./ Szociális Bizottság Beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2012. október 25.

Bagó Ferenc
polgármester