MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. Szeptember 25. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend

1./ Tájékoztató a Győr-Szol Zrt.-vel folytatott tárgyalásokról, a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati önerejével kapcsolatosan
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

2./ Telekadóról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslat ismertetése
Előadó: Dr. Szabó György aljegyző

3./ PIPACS egyesület beszámolója a játszótér kialakításával kapcsolatosan
Előadó: Dr. Valler Zsuzsanna elnök

4./ Gombos Brigitta 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9. szám alatti lakos telekvásárlás iránti kérelmének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5./ Molnár Rita és Molnár Zoltán Pannonhalma, Arany János utca 57. szám alatti lakosok részletfizetés iránti kérelmének ismertetése
Előadó: Dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés keretében

6./ Szociális Bizottság Beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

7./Takács Lászlóné Pannonhalma, Rákóczi utca 47. szám alatti lakos vis maior ügyének ismertetése
Előadó: Dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2012. szeptember 19.

Bagó Ferenc
polgármester