MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 3. (szerda) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

1.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 11/2003. (XI.07.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat vagyonáról szóló 12/1996 (X.30.) rendelet felülvizsgálata, új vagyonrendelet megalkotása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) Az építményadóról szóló 28/2012. (XI.28.) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2013. évre szóló közbeszerzési tervének megvitatása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Pannonhalma Város Önkormányzata között az oktatási intézmény használatára vonatkozó szerződés tervezet módosítása  a 26/2013. (II.12.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6.) Pannonhalma Város Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7.) Beszámoló az oktatási intézmény felújításával kapcsolatos kivitelezői megkeresések, hibajavítások jelenlegi állásáról
Előadó: Németh Tamás projektkoordinátor
 

Zárt ülés keretében
8.) Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. március 27.


polgármester