MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Tájékoztató az oktatási intézmény felújításával kapcsolatos projekt jelenlegi állásáról és az elvégzett garanciális munkálatokról
Előadó: Németh Tamás projektkoordinátor 

2.) Az 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető 

3.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) Tájékoztató a belső ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

5.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázatának meghirdetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6.) Tájékoztató a Játék-Vár Óvoda és Bölcsődébe beíratott gyermekek számáról és a szükséges férőhely igényekről
Előadók: Erdélyi Istvánné intézményvezető, Kovács Szabolcs jegyző

7.) Gyimesi Károlyné ingatlan vásárlási kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8.) Annus Péter 9090, Pannonhalma, Dózsa Gy, 102. szám alatti lakos, ingatlanvásárlás iránti kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs

9.) Gyurmánczi Sándor kamatmentes kölcsön iránti kérelme
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

10.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde konyhájának üzemeltetésbe adása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés keretében

11.) Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. április 23.


polgármester